Vi vill ha nöjda kunder med ”Planör-kvalitet” på allting

På Planör har vi ofta med bostadsrättsföreningar som beställare och i Helsingborg jobbar vi nu åt bostadsrättsföreningen Helsingborgshem där det gäller stambyte i hela fastigheten. Samtidigt byggs det nya badrum i samtliga lägenheter. Arbetet påbörjades i oktober 2019  och vi beräknar att det är klart innan sommaren 2020. Andreas Rosdahl är huvudbesiktningsman från Planör och tittar på bygg-delen. Planör har även uppdragen på VS och sköter projektledningen för hela projektet. Sammanlagt är det fyra ”planörare” involverade.

En stor utmaning när man jobbar åt en bostadsrättsförening är de boende i fastigheten. De är ägare och har ofta synpunkter men som inte alltid är relevanta ur en besiktningssynpunkt. Deras åsikter är självklart viktiga och de ska kännas sig trygga att vi vet vad vi gör och att vi vill göra det bra.

Tidsplaneringen i ett projekt kan vara svårt. Allt ska samordnas, så som rivningsarbete, snickare, kakelsättare och så vidare. I det här fallet ska varje trappuppgång göras klart på fem veckor som det var utlovat till kund. För att lösa detta gick Planör in och stöttade och tog med en platschef för att säkerställa att allt blir korrekt utfört. Vi vill ha nöjda kunder med ”Planör-kvalitet” på allting.

Det är unikt att sitta på bägge stolarna och kunna särskilja uppdragen men det är något som vi gör på Planör. Vi har olika roller samtidigt som vi är kollegor och det är viktigt att vi levererar med ”planörkvalitet”.

I det här fallet är det ett gott samarbete med alla som är involverade i projektet. Vi jobbar mot samma mål och hjälper varandra. ”

 

Lämna en kommentar