Vi ser kundens affär och förstår helheten

Planör har i uppdrag att projektleda uppförandet av en helt ny lagerhall åt Damstahl. Bjärno Byggsystem är totalentreprenad. För oss på Planör är inget projekt för litet eller för stort, det handlar bara om att skapa rätt förutsättningar. Förutom den nya lagerhallen på 4 375 m2 omfattar projektet även flytt av transformatorstation och bro för lastbilstrafik till och från området.

De första bilderna i bildgalleriet är från schaktarbetet, därefter kommer bilder från när stålstommen och taket är på plats nu i oktober 2018.

 

[vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1540378829498-2b9fff73-297a-10″ include=”2211,2210,2209,2208,2207,2206,2205,2204,2203,2200,2199,2198,2197″]

Lämna en kommentar