Vi placerar inte folk i fack utan vi försöker se till allas möjligheter och anpassar oss gärna till det på ett professionellt sätt

Hej Morgan!

Beskriv din arbetsroll och hur du arbetar:

Jag sitter på dubbla roller. Dels är jag distriktschef där jag jobbar med att utveckla kontoret och våra uppdrag, men också att rekrytera fler medarbetare. Vi är i en expansiv fas och det är kul!

Som projektledare jobbar

jag med hela eller delar av projekt. Jag kan vara projektledare, projekteringsledare, byggledare, Bas P/U, KA m.m. Från förstudie och första pennstrecket, till att lämna över ett färdigt projekt till beställaren och nyttjaren.

Vad är det bästa med Planör?

Vi är nytänkande och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Vi har snabba beslutsvägar och vi är inte för hårt styrda av intern byråkrati. Vill man lära sig något nytt så beaktar Planör det på ett bra sätt – vi placerar inte folk i fack utan vi försöker se till allas möjligheter och anpassar oss gärna till det på ett professionellt sätt.

Vad uppskattar du mest med ditt arbete? Vad är roligast?

Att man får se ett tydligt resultat på sin insats. Roligast är dels att se något fysiskt växa fram, men också att se utfallet på den planering och förarbetet som har legat till grund för att utföra projektet i sin helhet. Håller tid, ekonomi och kvalitet? Är svaret JA på dem frågorna, så har vi oftast lyckats, men vi har ett internt mål att överträffa avtalade leveranser och arbetet med det är minst lika roligt!

Hur skulle du beskriva dina kollegor?

Alla medarbetare är unika, men samtliga är engagerade, drivna och bryr sig om varandra. Vi har en familjekänsla som kan utmanas när vi jobbar i de tre olika distrikt. Det är något vi arbetar med att behålla och än så länge har det gått bra!

Om du skulle ge en snabb analys av bransch-läget just nu?

En viss avmattning har skett inom vissa områden, men marknaden är fortfarande het. Hur länge den kommer vara det är det ingen som vet.  Vi har indikationer på att det kommer en lågkonjunktur men jag anser det vara ganska våghalsigt att gissa på när den kommer. Än så länge har ingen behövt dra i nödbromsen. På Planör har vi respekt för oron men vi är starkt rustade för det.

Om du fick vara någon annan för en dag, vem skulle du vilja vara då?

Ingen aning. Pippi Långstrump, Bamse eller någon i Babblarna. Då hade döttrarna blivit glada!

 

Lämna en kommentar