Rundvandring LGS fil

Artikel: Vi möts i fastigheten digitalt!


Byggmöte – Rådande omständigheter har tvingat många företag att tänka om, och speciellt företag inom byggbranschen som ligger efter i digitaliseringen jämfört med andra branscher. Men Planör var väl förberedda när vågen kom över oss som Corona satt i rull och är snabbtänkta med nya lösningar.
Byggprocesser borde gå att driva digitalt och att genomföra byggmöte på distans, eller? 

3D scanning - Punktmoln

Det digitala steget.

Digitaliseringen av branschen och att ständigt utveckla den är inget nytt steg för oss. Vi hoppas att fler vågar öppna upp och ta emot det digitala arbetssättet nu när alla inom branschen tvingas gå i samma fotspår. Många är bekväma med det som alltid funkat men det är dags för nästa steg och upptäcka att det digitala arbetssättet är ett mycket effektivare sätt att driva projekt. Corona eller ej, men digitaliseringen är ett faktum även om en del nu blir något tvingade och påskyndade in i processen.

Vad krävs för att driva ett byggprojekt digitalt?

Det absolut viktigaste är att alla parter kommunicerar i samma digitala kanal så att inget faller mellan stolarna. Vi jobbar i plattformen Microsoft Teams för kommunikation och dokumenthantering. All information och kommunikation för varje projekt ligger samlat på samma ställe i så kallade Team som alla involverade parter har tillgång till. Väl inarbetade i detta arbetssätt är det idag ett naturligt sätt att strukturera oss på.

Rundvandring LGS fil

Och det praktiska utförandet?

Med drönare och scanner som dokumenterar projektets framfart med bild och filmunderlag krävs det att endast 1 människa åker till platsen och skannar av de moment som är av intresse. Digitalt kan vi gå runt på byggplatsen i en 3D värld, vi ser allt som en verklig kopia med mätbara ytor. Genom 3D världen kan vi se framfarten och göra mm noggranna mätningar direkt på skärmen. Möten och beslut som tidigare krävt att flera människor besöker byggplatsen har nu helt digitaliserats och alla kan från varsitt håll besöka platsen digitalt.

Även om detta idag är ett sätt att Coronasäkra så är skanning och Teams en metod som kan ha kommit för att stanna och användas framöver, det bidrar till miljön med minskade resor och avstånden mellan involverade och byggplats blir inte ett bekymmer.

Hur följs projekten upp?

Byggmöte sker digitalt via t ex Microsoft Teams där vi kan dela skärm för att tillsamman gå runt digitalt på byggplatsen vid diskussioner.

Mätbar LGS fil

Tidigare byggmöte och beslut som är tidskrävande sker nu effektivare

Att fatta beslut kräver möten vilket tar tid i ett projekt. Alla ska kunna ta sig till en och samma plats, alla ska avsätta tid för resa dit och tillbaka. Massor av olika dokument skall plockas fram och förberedas. Men inte längre.

Digitala möten är smidigare att få till då de sker där du är, de är inte lika tidskrävande att få till och där av är det ofta lättare att finna tider då alla kan relativt snabbt.
Alla dokument samlar vi i en kanal så alla lätt når rätt information.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *