Vi bryr oss.

ISO-certifieringar kan vara avgörande vid en upphandling och är ofta det som skiljer dig från dina konkurrenter. På Planör är vi noggranna med att hålla en hög standard när det kommer till arbetsmiljö och hållbarhet.
Att värna om miljön i arbetet är såklart en självklarhet för oss och många andra.
Trots detta finns det företag som inte riktigt hänger med i svängarna. Bristen på intresse för miljöarbete på arbetsplatserna gör att vårt ansvar som certifierad företagare blir extra påtagligt. För det är ju inte bara samhället som ställer högre krav utan även våra beställare. Så för oss är det viktigt att kunna erbjuda en säkerhet och alltid matcha beställarens standard. Ett ISO-certifikat är mer än bevis på ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, det är ett kvitto på en drivkraft i företaget. Det fanns en tid då miljöarbete sågs som en extra kostnad men idag vet alla att energi kostar pengar. Kan man välja produkter och metoder som minskar energibehovet sparar man pengar bara där. Ett ISO-certifikat bör ses som en investering, både ekonomiskt och för miljön.
Planör innehar: ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi jobbar konsekvent med att upprätthålla dessa krav och strävar efter att hitta nya vägar till ett bättre företag. Vårt arbete påverkar miljön och människan på både kort och lång sikt. Därför är det viktigt att tänka ett steg längre. Så sätt igång med källsorteringen, välj rätt kaffefilter och ta upp frågan om hållbarhet på måndagsmötet. Det är aldrig för sent för att bry sig.

Lämna en kommentar