Vi blev inte tvingade till en omställning, vi hade redan gjort den! – Digitala möten som verktyg

Framtiden ställer krav, krav vi alltid ser som möjligheter till att växa. En Planör vill alltid utvecklas, alltid finna de effektivaste sätt att jobba på och alltid utöka sitt utbud. Att ligga i framkant av digitaliseringen ser vi som ett måste för att bryta oss igenom branschlogiken.

Och tacka … för det, nu kom en stor bekräftelse på, att vår förmåga och bestämda inställning att anpassa oss digitalt gör oss starka och motståndskraftiga i full storm. När covid-19 kom till Sverige fortsatte kommunikationen i våra projekt och vårt arbetssätt som vanligt då vi redan var vana att jobba från varsin hörna digitalt. Vi blev inte tvingade till en omställning, vi hade redan gjort den!

 

Vad kan man uträtta via digitala möten?

Ett av våra största verktyg är Teams, vilket är vår digitala kanal för att mötas. Både internt och extern. Gruppmötet, enskilda möten, säljmöten eller bara en fikapaus med en kopp kaffe på varsitt håll. Allt funkar för oss, och vi är vana att jobba såhär sedan en tid tillbaka även fast vi värderat ett personligt möte väldigt högt.

Hur anser Planör att det effektiviserar?

De digitala mötena gör oss motståndskraftiga över hela landet. Ett avstånd hindrar inte oss ifrån att ha det mest kompetenta i landet med i vårt team! Vi och kunden sparar även mycket tid på att inte resa emellan alla möten. De personliga mötena är fortfarande väldigt viktiga för oss men detta underlättar för kunderna att bjuda in kollegor som inte alltid kan närvara på samma plats vid varje tillfälle.

Vad ger mötena för effekt på projekten/produktionen?

Det finns få yttre faktorer som kan stoppa ett digitalt möte. En snöstorm, en karantän eller fel däck på bilen är ingen ursäkt för att inte dyka upp vår bestämda tid. Det ger tidsbesparingar i våra projekt då avstämningar alltid kan genomföras oavsett yttre faktorer. En kam genom håret, mjukisbyxor och kavajen på så är du redo! Inte ens en försovning stoppar en ifrån att komma i tid!

Något specifikt Planör upptäckt som fördel med digitala möten?

Framförallt är det flexibiliteten som ger en större möjlighet att närvara även om man är på annan ort vilket är en stor vinning. En avstämning kan bokas med väldigt kort varsel om båda parter skulle få några minuter över, det tidseffektiviserar.
Och såklart är det miljövänliga arbetssättet viktigt att jobba med när det går.

Lämna en kommentar