Hållbarhet

Vi skapar platser att längta till i framtiden!

Vad är vårt ansvar?

Byggbranschen har inte det bästa ryktet för att vara den mest hållbara branschen, med all rätt. De fel, brister och skador som idag tyvärr är vardag kostar samhället ca 111 miljarder varje år. Det bidrar även till onödig förbrukning av material, fördröjda tidsplaner och direkt påverkan på människa och samhällets hälsa och välbefinnande.

Byggbranschen har ett stort ansvar för människors hälsa och välbefinnande både under produktionen men även efter att byggnaderna tas i bruk. Därav är det viktigt att redan vid tidiga skeden se hela processen och förebygga de brister som upptäcks.

Ritningar

Den horisontella cirkeln

En hållbar arbetsprocess

Vår horisontella cirkel är inget nytt arbetssätt för oss, men den är än viktigare nu än någonsin. Arbetssättet bidrar till att se helheten och att alltid ligga steget före för att alltid jobba för ekonomisk, miljö och social hållbarhet.

Förslag 1 HS

Som konsulter med kompetens genom hela processen har vi ansvaret att alltid ha ett skarp öga i alla skeden för att se svordomarna innan de blir verkliga.

I projekteringsfasen har vi ett stort ansvar i att ta fram korrekt underlag för planera för hela fastighetens livsskede.

Under byggskedet har vi ett ansvar för att produktionen går enligt plan, upprätthålla en trygg arbetsmiljö och att kontrollera att fastigheten lämnas över i samma utförande som planeringen sagt.

Vid förvaltningen tar vi vårt ansvar att utveckla en digital förvaltning som ska underlätta för fastighetsägare att ha full kontroll över sitt bestånd. En viktig del är att samla all information på 1 plattform, säkerställa kvm och skick och att ta kontroll över CO2 avtrycket och driften.