Vad gör en BIM samordnare?

Vad gör en BIM Samordnare?


BIM och BIM samordnare är ingen ny yrkesroll eller ett nytt begrepp, ofta har BIM samordnaren en central roll i att följa digitaliseringen och att alltid ligga i framkant med att effektivisera och utveckla arbetet vilket gör att rollen alltid är aktuell inom det senaste. Idag är BIM väldigt digitalt och utgår från 3D modellen, vilket även gör rollen i sig väldigt digital.

Vad gör en BIM samordnare?

Precis som vilken samordnare som helst så är en BIM samordnares uppgift att samordna arbetet inom BIM. Samordningsuppdraget kan även innebära fler uppgifter än att samordna inom själva projekten. En BIM samordnare kan även ha uppgiften att samordna organisationens arbetssätt och utveckling av projektering och BIM.

Hen arbetar med både taktik och metodiken samt bär ansvaret för processen, dess förutsättningar och de mer specifika kraven som finns. Samordnaren tar fram styrdokument utifrån hur man ska arbeta och ansvarar för att arbetssättet implementeras rätt. Hen följer upp hur kraven ska arbetas in i modellen, ta fram och leda metodiken och skapa rätt förutsättningar för samarbetet. Ansvaret har lika mycket vikt i att ta fram arbetssättet för det projektet som att ge rätt förutsättningar och stöttning i att kunna följa det arbetssättet. En viktig egenskap hos en BIM samordnare är en god samarbetsförmåga och att se helheten.

Självklart ingår det även att samordna projektörernas modeller och att granska innan leverans så att informationen är korrekt och kraven är uppfyllda. Här krävs tekniska kunskaper och förståelse för alla projektörers kunskapsområden.

Vad är skillnaden mellan en strateg och en samordnare?

I större organisationer kan det finnas både BIM strateger och BIM samordnare vilka samarbetar i projekten. I dessa organisationer är ansvaret tydligt fördelat mellan rollerna. Enkelt förklarat så tar strategen fram BIM strategier för att optimera projektet och samordnaren jobbar ett steg närmre projektörerna där hen leder och skapar förutsättningar med rätt arbetsmetodik utifrån BIM strategin. Strategen har kunskap om och tittar på nyttor och konsekvenser som den strategin som tas fram kan leda till. Samordnaren har kunskap om teknisk kunskap inom de områden som ska användas inom projektet, och om en strateg finns med i organisationen, inom det som finns i strategens strategi. När det inte finns en strateg inom organisationen tar ofta BIM samordnaren även den rollen men inte i samma omfattande och detaljerad djupdykning.