Vad är teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning går ut på att optimera

Teknisk förvaltning ansvarar för all drift av fastigheten och att optimera den. Här ingår fastighetsskötsel, lokalvård och underhållsåtgärder samt administration. Den som jobbar med dessa frågor kallas för fastighetsförvaltare och i uppgifterna ingår såväl tillsyn av fastigheten och planering av underhåll, samt kommunikation och förhandling med leverantörer. Det är en teknisk förvaltare som har uppdraget att ansvara för dessa frågor.

Teknisk förvaltare

Att jobba med teknisk förvaltning innebär att ha ansvar för en stor del av fastigheten och syftet är att öka värdet, upprätthålla skicket och optimera driften. Fastighetsägaren kan göra valet att antingen ha en teknisk förvaltare in-house i form av en anställning eller så kan fastighetsägaren välja att ta in tjänsten som en konsulttjänst.

Några uppgifter som ingår i teknisk förvaltning:

  • Administration av olika avtal, garantier och försäkringar samt ha koll på de myndighetskrav som finns och ansvara för att dessa uppnås.
  • Service i form av en kontakt med de som utnyttjar lokalerna, t ex boende. Det kan vara felanmälningar, frågor eller andra ärenden.
  • Vara ett stöd åt fastighetsägare och kunna svara på funderingar och ge råd.
  • Uppdatera underhållsplanen, se till att den följs och att besiktningar genomför som är nödvändiga.
  • Ha en övergripande koll och vara ansvarig för årsplaneringen som innefattar t ex underhållsplan, avtal och omförhandlingar, kontroller m.m.

Underhållsplaner är nyckeln till hållbarhet

Underhållsplaner är nyckeln till en hållbar fastighetsförvaltning. Här planeras underhållet för det som går att förutse kommer att behöva underhållas för att upprätthålla fastighetens värde och skick. Underhållsplanen innehåller underhållsbehovet för flera år framöver och fördelar kostnaderna för renoveringarna utspritt över fler år. Dels håller vi nere kostnaderna genom att renovera i rätt tid och får en bra utspridning av kostnaderna. I underhållsplaneringen finns t ex takbyte, fönsterbyte eller fasad planerad utifrån sitt underhållsbehov. Här finns inte det löpande reparationerna som är oförutsedda.

En välskött fastighet är även optimal i sin drift vilket håller nere kostnaderna för fastighetsägaren vilket ökar värdet. Fastigheten blir även mer attraktiv för hyresgäster när skicket är på topp och kostnaderna är optimala. Där av är underhållsplanen och arbetet runt den en viktig del i uppdraget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *