Kontrollansvarig KMA

Vad är KMA?

KMA plan


Vad står KMA för?

KMA står för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö vilka ofta samordnas och då benämns som KMA.

Vad är det?

KMA är ett arbete som genomsyrar organisationen samt hela processen och där man systematiskt arbetar för att hålla en hög kvalité genom att minimera risken för att fel ska uppstå, att vi ska jobba för att värna om miljön och att upprätthålla en god arbetsmiljö genom att förebygga skador pga arbetet och ohälsosamma förhållanden. Varje organisation tar fram sin egen policy där många lyfter samma saker likt en standard men anpassat efter sin egen arbetsgång. Policyn brukar innehålla de värderingar och fokusområden som företaget specificerats är viktiga och som kommer att ge stöd i prioriteringar och beslutsfattande som säkerställer att lagkrav, kundernas och andra intressenters krav uppfylls.

Inom KMA arbetet finns det vissa mål man kan jobba mot, t ex så är ISO certifieringarna vanliga inom byggbranschen. Det finns även andra certifieringar och diplom som man kan jobba mot som stärker och intygar ens arbete. Dessa certifieringar är ofta ett stöd i hur policyn ska vara utformad och vad som är viktigt att lyfta fram.

Vad är en KMA plan?

Dels har organisationen en egen KMA plan för hur man internt ska jobba med dessa frågor och i sitt arbetssätt i projektet. Sen skapas även en plan i projektet som är unik och skräddarsydd utefter vardera projekt. I denna plan genomsyras såklart organisationens värderingar men anpassat till projektets förutsättningar och mål.

Vad ska en plan innehålla?

Grundpelarna är de tre områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö. I den interna planen finns oftast en ambition och policy, hur man ska säkra detta och de egna- & bransch krav som finns. En plan i ett projekt är anpassad efter projektets slutmål och syfte, vilka moment & risker som finns och förutsättningar just det projektet har. I alla frågor utgår man ifrån de 3 grunderna kvalité, miljö och arbetsmiljö beroende på vad man lyfter fram, i vissa frågor är miljö mer central än t ex arbetsmiljö.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *