Kontorslokal

Vad är Fastighetsutveckling?

Vad är Fastighetsutveckling?

Fastighetsutveckling är ett vitt begrepp och kan innebära utveckling och utbyggnad av alltifrån delar av en byggnad till hela områden som ska utvecklas. Processens syfte kan vara att öka värdet av fastigheten, förbättra driftnetto eller att byta eller utveckla verksamheten som äger rum i fastigheten. När man önskar göra en förändring så kontaktas en fastighetsutvecklare för att ta fram idéer och ta fram en planering för hur det ska utföras.

Vad gör en fastighetsutvecklare?

En fastighetsutvecklares uppdrag sträcker sig genom alla skeden av en fastighet och kan börja redan vid förvärvskedet.

Marknadsanalys

Fastighetsutvecklare kan hjälpa till med stöttning och idéer vid så väl förvärvskedet som investeringstankar under fastighetens senare skeden. Marknadsanalyser görs inom flera olika sektorer som blir ett stöd i hur olika investeringar och resurshantering kommer att ha optimal nytta. Här jobbar man med både analyser i tidiga skeden och även strategier och genomföranden i senare skeden.

Fastighetsanalys och utveckling

När man planerar utvecklingsarbetet är det många aspekter som man behöver ha med sig. När vi planerar och bedömer vilka framtida intäkter som är målet måste vi också se till vilka tekniska förutsättningar och vilka risker som kan finnas.

Äldre byggnader har en charm som många uppskattar, de bryter av det nya fastigheterna som tar plats i samhället. Många äldre industrilokaler har tagits i bruk och byggs om till bostäder och kontor. Att bygga om äldre byggnader kan vara ett rätt omfattande projekt, dels i att anpassa själva byggnaden rent tekniskt men här gäller det även att ha koll på kulturvärdet och vilka förändringar man får och inte får göra på grund av det.

När vi utvecklar fastigheter är den viktigaste aspekten att det vi gör skapar mervärde. Har vi t ex många tomma lokaler kan mervärdet skapas genom att anpassa lokalerna för annan användning eller högre standard. Utöver den fysiska anpassningen och själva renoveringen finns det många aspekter att ta med i sin kalkyl. Det kan handla om ändringar i detaljplaner och andra lagar som behöver tas hänsyn till.

Fastighetsutvecklaren kollar på helheten och har kolla på alla delar från tekniskt information, fastighetens förutsättningar och marknad till lagkrav och administration.