Ritningar relationshandling

Vad är en relationshandling?


När ett byggprojekt är avslutat ska relationshandlingar plockas fram för den byggnation som har gjorts. En relationshandling är uppdelade i byggnadens olika delar som t ex konstruktion, installation, vent m.m och beskriver hur den färdiga fastigheten ser ut. Relationshandlingarna används sedan vid förvaltning, när vi ska planera underhåll eller en om eller tillbyggnad. Om vi gör en förändring behöver vi ta fram nya relationshandlingar så att de alltid stämmer överens med byggnaden.

Hur tar man fram relationshandlingar?

Att ta fram en relationshandling innebär att man utifrån de ritningar man har korrigerar handlingarna efter hur de faktiskt byggts, många gånger stöter vi på problem vi måste lösa under produktionen vilka resulterar i att relationshandlingarna många gånger inte ser ut som ritningarna vid planeringen. Vid kommande underhållsarbete samt eventuella om och tillbyggnader är det viktigt att relationshandlingarna stämmer för att planeringen ska bli korrekt. Där av rekommenderas i dagens digitala arbetssätt att relationshandlingarna tas fram genom att göra en digital uppmätning och dokumentation samt att en 3D modell modelleras istället för att ta fram ett flertal separata ritningar. Ett tips är även att göra en digital uppmätning innan skalet som innertak och innerväggar monteras. Då får vi dels mått men även ett bildunderlag på det vi byggt in.

Vad innebär en digital uppmätning för att ta fram en relationshandling?

När vi gör en digital uppmätning använder vi oss av en 3D scanner som scannar alla byggnadens ytor. Från scannern får vi 360graders bildmaterial, ett punktmoln som gör det möjligt att orientera i fastigheten digitalt samt att filerna bli mätbara upp till mm noggrannhet. Utifrån punktmolnet modelleras sedan en modell upp där vi kan samla all information om byggnadens delar i samma modell.

Fördelarna med att ha relationshandling i en modell

Att ta fram relationshandlingar genom att modellera en modell är ett effektivt arbetssätt som är lönsamt både här och nu samt för kommande arbete. Med modellen får vi en liknande allt i 1 lösning med mycket på köpet. Modellen modelleras upp med 3D objekt utifrån den digitala uppmätningens underlag, likt en kalkileringsmetod gör att modellen får exakta mått från uppmätningen vilken har exakta nått av fastigheten. De frågor som modelleraren stöter på under arbetets gång kan hen enkelt hitta svar på genom att orientera runt i fastigheten digitalt från skrivbordet. Genom att se hur fastigheten ser ut samt mäta direkt i filen behöver modelleraren eller arkitekten aldrig åka fram och tillbaka till fastigheten.

När vi sedan ska planera vårt förvaltningsarbete har vi en visualisering av vår fastighet med korrekta mått. Vi kan lita på våra beräkningar och de beslut vi tar grundas på korrekt information. Utifrån modellen kan vi sedan utveckla vårt förvaltningsarbete genom att digitalisera hela vårt arbetssätt samt att vi har rätt relationshandlingar inför komman om och tillbyggnader. Vi kan enkelt projektera våra nya bygghandlingar i modellen.

Vi pratar gärna mer om relationshandlingar och arbetssättet, hör av er så pratar vi mer!

Vill du fördjupa dina kunskaper?

Läs gärna mer om ett effektivt och hållbart arbetssätt!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *