Drönarflygning - Drönarpilot

Vad är en drönare?


Drönarflygning - Drönarpilot

Vad är en drönare?

Drönare är en farkost utan en pilot ombord, med andra ord så står piloten på marken. Drönaren finns i många olika storlekar och ändamål samt avancerad teknik. Det finns många användningsområden alltifrån mer vardagliga områden som foto och film, till räddning och export till krigsföring. Inom bygg och fastighetsbranschen sträcker sig drönarens användarområde från tidiga skeden till förvaltning.

Vem får flyga drönare?

Det finns en del lagar och regler att hålla koll på när man äger en drönare. För att säkerställa att du som drönarpilot kan detta så behöver man ta ett så kallat drönarkort. Det kommer även nya lagar då och då där du har skyldighet att hålla dig uppdaterad. Alla regler och vägen till drönarkort finns det mer info om på transportverkets hemsida, det är via dom som drönarkortet utfärdas. Läs mer här:

När använder man drönaren i byggbranschen?

Inom bygg och fastighetsbranschen finns det många användningsområden som både säkerställer och effektiviserar processen. Drönaren används i alla skeden och är lika värdefull från första planering till förvaltning.

Tidiga skeden
Vid planeringsstadiet kan vi med en flygtur effektivt dokumentera och mäta marknivåerna inför vidare projektering. Bildunderlaget och punktmolnet ger oss korrekt underlag inför gestaltning av modellen och vi kan skapa visuella bilder av hur det kommer att se ut. Vi kan även enkelt göra mängdtagningar av t ex sand och grushögar, eller volymmätningar av håligheter för att räkna ut hur mycket massa som behövs för att jämna ut.

Drönaren kan även med sitt bildunderlag och punktmoln komplettera 3D scannerns underlag från insidan med korrekt underlag från höga höjder på utsidan när vi ska modellera modellen.

Under byggtiden
Dokumentation med hjälp av drönaren i forma av bild och film är ett väldigt använt arbetssätt ute på byggplatsen. Bildunderlaget är i många fall ett värdefullt verktyg vid möten för diskussion och beslutsunderlag. Den flexibilitet som detta medför gör att beställare, konsulter, entreprenad och andra aktörer inte alltid behöver vara på samma plats vid möten eller för att följa projektets framfart.

Vid förvaltning
Besiktningar på höga höjder, ventilation och takbesiktningar eller statusbesiktningar med t ex värmeläckage är exempel på nyttan med drönare under förvaltning skedet. Det kan även vara värdefullt vid framtagande eller uppföljning av underhållsplaner för att scanna av fastighetens skick.

Varför har drönare blivit ett så använt verktyg?

Drönaren är ett smidigt verktyg för att komma åt de utrymmen på höga höjder eller trängre utrymmen som vi har svårt att komma år eller som innebär en stor skaderisk. I och med detta i kombination med hur effektivt arbetssätten kan bli är drönaren ett eftertraktat verktyg.


1 reaktion på ”Vad är en drönare?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *