Vad är en digital tvilling?

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital kopia av verkligheten som speglar verklighetens egenskaper och status i en datormiljö. En digital tvilling kan vara ett enskilt objekt som t ex ett fordon eller en maskin eller en större miljö som en hel stad. I vårt fall pratar vi om en digital tvilling av ett hus, en fastighet eller ett fastighetsbestånd.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling i fastighetsförvaltningen

I och med en digital tvillings förmåga att samla och visualisera en fastighets status är det ett väldigt användbart verktyg i förvaltningen. Det underlättar oerhört för både driftoptimering, underhållsplanering samt felanmälan/ärendehantering.

Aktuella innetemperaturer i fastigheten

Hur skapas en digital tvilling?

För att vi ska kunna lita på den information den digitala tvillingen ger oss måste underlaget vara korrekt. Vid fel areor och kubikmeter kan vi inte göra en korrekt driftoptimering och underhållet blir även det felberäknat. Där av rekommenderar vi alltid att göra en digital uppmätning av fastigheten med 3D scanning. Sedan används underlaget från scannern vid modellering av 3D modellen, dess detaljnivå anpassas efter förvaltningens behov. Sedan kopplas fastighetens sensorer upp och den digitala tvillingen är född och rapporterar nu live från fastigheten.

Vad är skillnaden med 3D modell?

Vi pratar ofta om 3D modeller och digitala tvillingar i branschen och ju mer hemma vi blir i den digitala världen ju högre förståelse får vi för tekniken. Men vi hör att dessa uttryck ibland blandas ihop, vissa menar att det är samma sak men i olika staider av processen, andra att det är synonyma ord. Men det är skillnad och den stora skillnaden är intelligens.

En digital tvilling har statusinformation från det verkliga objektet med hjälp av sensorer. En 3D modell innehåller bara objektets egenskaper och information men visar ingen status. Enkelt förklarat kan man säga att den digitala tvillingen är levande och 3D modellen icke levande.

När uppfanns den digitala tvillingen?

Tekniken kommer faktiskt från rymdforskning från början. Det fanns ett behov av att kunna stimulera rymdresan med dess olika tänkta scenarion som kan ske i samband med Apolloprojektet tidigt 2000-tal. Ni kan läsa mer om det i vårt tidigare blogginlägg: Digital tvilling – Från rymdforskning till en digital fastighetsförvaltning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *