Två kanondagar med Per Cassel

Vi fortsätter att tjata om hur viktigt det är att hålla sin personal uppdaterade och i framkant. Ändras en regel, tillkommer en ny teknik eller hittar vi ett nytt spännande område som vi vill engagera oss i, så gör vi det. Det är extremt givande för både oss och våra kunder att veta att vi alltid ligger steget före.

Denna vecka har vi haft en intensivkurs i KA enl. PBL (Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen) tillsammans med Per Cassel från Stockholm. Två fantastiskt lärorika dagar späckade av lagtexter, föreläsningar och gruppövningar. Fullt ös, från morgon till kväll.

Ett kontrollansvar ändras i takt med nya regler och förordningar från EU, riksdag, regering och andra myndigheter. Denna utbildning gäller inte bara ny-certifieringar utan även om-certifieringar, för alla som redan innehar ett kontrollansvar. Detta är en självklarhet och erbjuder vi våra kunder en KA-tjänst så måste vi alltid ligga i framkant.

 

En kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen behövs när du som byggherre eller fastighetsägare utför större åtgärder på eller i din fastighet. T.ex. ombyggnad, nybyggnad, rivning eller markåtgärder. Efter en utbildning med Per Cassel kan du göra allt ifrån att bevara kulturminnen till att brandsäkra en byggnad. Per är en mycket duktig föreläsare och en ständig inspirationskälla som kommer med handfasta exempel direkt tagna ur verkligheten.

Här är ett exempel ur lagtexten:

Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet

5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Lämna en kommentar