Smygläsning från Årsboken!

Nu när 2017 års version av Årsboken snart dimper ner på skrivbordet tänkte vi erbjuda en liten teaser här på bloggen. Under vårt arbete med boken hade vi ett långt möte med branschlegenden Per Cassel. Läs ett utdrag från intervjun nedan. Vill du ha ett tryckt exemplar av boken hem, skicka en intresseanmälan till info@planor.se

Mr Kontrollansvarig

En stimmig dag på centralen i Stockholm lyckades vi få till ett möte med en riktig branschlegend. Mannen som i stort sett alltid jobbat dygnet runt och var den första att introducera hantering av byggkvalitet och kvalitetskontroller på den svenska marknaden. Han är en god vän, mentor och förebild och vi är väldigt glada över att han tog sig tid för att svara på våra frågor. Damer och herrar, vi ger er Per Cassel.

Berätta lite om vad du sysslar med på dagarna Per?

De flesta av mina uppdrag handlar idag om att ta rollen som Kontrollansvarig enligt PBL ett område jag varit med och utvecklat sedan dess vagga. Ibland tar jag även rollen som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, vilket också är väldigt spännande.

Men telefonen ringer inte bara över detta, nej, jag får jag ofta förfrågningar om jag vill ta rollen som juridiskt biträde för byggherrar som är drabbade av- eller som vill överklaga bygglovsbeslut. Även beslut om byggsanktionsavgifter till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller överdomstolen. Oftast kommer dessa uppdrag på grund av min tid och erfarenhet i sammanhanget. Ofta har de hört talas om mig eller så har deltagit i någon av mina kurser som handlar om just byggregler.

Ovanstående indikerar att jag är kursledare, vilket jag relativt ofta är. Att hålla och handleda kurser om byggregler, är givande för både mig och de företag jag jobbar med. Då handlar det bland annat om Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler. Även behörighetsutbildningar av kontrollansvariga enligt PBL, samt behörighetsutbildningar för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och utförandet.

Dessutom händer det mig att olika företag (framförallt inom byggsektorn) kontaktar mig för hjälp med utveckling av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem utifrån ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.

Denna typ av projekt hade kunnat genomföras förhållandevis snabbt. Det som förhindrar processen är när organisationen blockeras av ”det dagliga kriget”. Det vill säga, alla akutinsatser som tar fokus från den strategiska utveckling som projektet innebär.

Utöver detta handlar projekten om att skapa och höja de insikter som krävs hos medarbetarna. Betydelsen av var och ens insatser för företagets resultat och medarbetarnas personliga utveckling. Därför tar projekten orimligt lång tid att förverkliga. Däremot är de oerhört lönsamma om de genomförs

konsekvent fram till praktiska resultat. Eftersom kunderna blir ”återköpande” och nya kunder kommer när kunskapen om företaget sprider sig.

Hur jobbar du?

Som KA PBL är jag en katalysator som oljar maskineriet, men även en blåslampa i häcken, för att bevaka regeluppfyllnaden. Som bollplank, rådgivare och bevakare ser jag till att byggherren guidas genom hela projektet. På smidigaste sätt och till största kundnytta utifrån en initierad men formellt oantastlig tolkning och tillämpning av gällande rätt i lagar och förordningar.

Under mitt yrkesliv har jag nästan uteslutande arbetat som projektledare eller projektchef. Mina erfarenheter i kombination med att jag har varit expert på byggregler sedan 1986, samt min dragning mot komplicerade och roliga utmaningar – har gett mig en stabil grund och funktion som projektledarens lots i projekten.

I rollen som KA kan jag också ta på mig ett stort antal projekt, vilket jag inte kan i rollen som projektledare eller projektchef. På så vis får jag många och intressanta erfarenheter hela tiden.

Dessa kan jag sedan nyttiggöra för kommande uppdrag.

Läs hela intervjun i Årsboken 2017.

Lämna en kommentar