Planör projektleder på nya Malmö sjukhusområde

Servicebyggnaden är ritad av arkitekterna Tengbom. Copyright Tengbom.

Våren 2018 är det byggstart för moderniseringen av Malmös sjukhusområde. Planör projektleder delar i uppförandet av den nya servicebyggnaden.

Servicebyggnaden ska samla all logistik, service och teknik på ett ställe. Från servicecentralen utgår också det ut- och ombyggda kulvertsystemet.

Komplex logistik

Genom servicebyggnaden kommer det att flyta en stadig ström av gods och trafik. Vätskor, medicinska gaser och rörpost transporteras i rör, strömförsörjning och klimatanläggning måste fungera. Man bygger också för laboratorier, kök, verkstad, omklädningsrum, matsal, kontor och skyddsrum.

Det goda Planörledarskapet

”Att leda en sådan här entreprenad är engagerande och kul. För oss på Planör är inget projekt för litet eller för stort – allt handlar om att skapa rätt förutsättningar. Samtidigt är det ingen lätt uppgift. Kunskapen en projektledare behöver ha är nästan oöverblickbar.”   /Håkan Bäckström, VD Planör

Planörs förstklassiga projektledarexpertis innebär totalt fokus på kundens behov. Tydliga mål och förståelse för helheten gör det omöjliga möjligt.

”När man styr en sådan här produktion har man händerna i alla syltburkar. Man måste ha stenkoll på alla avtal och samtidigt veta vad som är kutym. Ett bra kontaktnät är också helt nödvändigt.”   /Johan Årstrand, biträdande projektledare Planör

Bygge för människor

Vid bygge för ett sjukhus i full drift måste hänsyn tas till vårdverksamheten. Sjukhuspersonal, kringboende och framför allt patienterna behöver ett tryggt, lugnt och ordnat sjukhusområde. Samtidigt måste byggarbetarna kunna utföra sitt jobb och projektet måste drivas på framåt. Det gäller att planera, hitta smarta lösningar och att tillämpa en rejäl dos jävlar anamma!

Lämna en kommentar