Resan som satt oss på prov

Morgan Larsson
Morgan Larsson, Distriktschef

Från papper och penna, till CAD i 2D vidareutvecklat mot BIM och 3D. En resa som har inneburit en gedigen digitalisering men där det finns mycket kvar att ge!

Morgan Larsson, Distriktschef Helsingborg vid Planör AB, har varit med i branschen sedan 2006 och sett en rätt rejäl utveckling av både arbetssätt och tänkande. En bransch som idag består av 3 generationer som tampas med digitaliseringen på olika sätt.

Vid 70-talet blommade CAD ut och blev ett självklart verktyg i branschen för att sedan vidareutvecklas på 2000-talet där BIM blev den stora snackisen. Arbetssättet som än idag hela tiden utvecklas. Digitaliseringen i stort har utvecklats ett steg till och det är i den utvecklingskurva vi befinner oss i nu. Den förmodligen brantaste och mest nervkittlande delen av bergochdalbanan vi hittills fått uppleva inom branschen.

”Digitaliseringen består av så mycket mer än bara de verktyg vi använder. När jag började jobba som konsult hade man ett så kallat konsultblock. Där skrev man ner allt man gjort under dagen för att sedan kunna sammanställa och redovisa. Paniken som uppstod när någon tappade bort sitt block, det blev en rätt jobbig situation. Idag har vi allt i våra telefoner och paddor. Lika så vår kommunikation. Från att förr ringa om allt då mejlen bara lästes av 2 gånger i veck-an till att idag kunna sköta mycket parallellt på både sms, mejl, chatt och andra forum så som teams eller olika interna appar som Dalux. Det kan tyckas vara detaljer men är viktigt att lyfta för att förstå vilken resa vi gjort bara i vårt digitala mindset.”

Lite enkelt sätt kan man säga att digitaliseringen utvecklats i 3 stora steg, vilket också innebär att vi nu har 3 olika generationer som verkar i olika roller inom branschen. Generation X, Y och Z. X som gjorde allt med penna och papper, som fått ställa om totalt och verkligen utmanat sitt ”så här gjorde vi förr”. För Y är digitaliseringen rätt självklar men där man behövt följa med och lära sig. Också har vi Z, generationen som i princip är född med en Iphone i handen, grovt uttryckt.

”Kommunikation är A och O, och hur man för kommunikationen är viktig både för att inte tappa saker mellan stolarna och för att hålla projektet i full fart framåt. Som projektledare med helhetsperspektiv är det viktigt att se alla individers förutsättningar. En generation som är född i digitaliseringen har en annan digital kommunikationsvana än den generation som inte är uppvuxen med tekniken. Om ett par generationer kommer alla att vara uppvuxna med digitala vanor och glappen mellan generationer kommer förmodligen att vara mindre. Vilket kommer att utveckla arbetssätten än mer.”

Teknikens utveckling har satt oss på prov. Vi är mer anpassningsbara än någonsin, fler bollar i luften att hantera och kräver snabbare beslut. Våra digitala verktyg som avlastar och stöttar oss i många av de förväntningar vi idag har på oss blir mer och mer självklara att använda. När man börjar tänka utanför boxen så finns det mycket att upptäcka och utveckla av det som redan finns på marknaden idag. Och många innovativa arbetssätt kan växa fram som underlättar och säkrar processerna.

VILKEN SPELPJÄS HAR PLANÖR I UTVECKLINGEN?
”Vi ska alltid ligga i framkant”- är ett uttryck ingen Planör kan ha missat. Det har varit med oss sen dag 1. Vi har alltid varit först på bollen att ta till oss av utvecklingen, sett till att vi har den ledande tekniken för att snabbt kunna göra en vändning. Vi är duktiga på att använda oss av de digitala verktygen för att utveckla olika arbets-sätt. T ex så är det standard hos oss att använda laserscannern för att ta fram korrekt underlag inför projektering. Också att modellera 3D-modeller i ett brett syfte för att ge möjlighet till en digital förvaltning efter byggprocessen. Vi utmanar oss själva och utvecklar hela tiden vårt arbetssätt för att driva effektivare och säkrare processer”

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN? TROR DU ATT MÄNNISKANS ROLLER KOMMER ATT HOTAS NÄR DIGITALISERINGEN LÖPER PÅ?
”Jag tror mycket på AI och att allt knackande på datorn kommer att digitaliseras. Men jag tror att människans roll alltid kommer att vara viktig när man jobbar med andra människor. En dator är smart och kan räkna ut mycket åt oss, den kan rent fysiskt bygga saker så som i tillverkningsindustri, vilket jag också tror att vi kommer att se mer av i byggbranschen i framtiden. Men känslan för människan och att jobba mänskligt i en grupp av olika individer kommer inte digitaliseringen att ta ifrån oss”