Kv. Sävenäs

Naturnära bostäder att längta till!

2019 vann entreprenadföretaget Byggnads AB Gösta Bengtsson avtalet för projekt Sävenäs vilket då var deras störta uppdrag hittills. Planör fick äran att fylla rollerna som Platschef och bitr. platschef i projektet och har varit med sedan byggstart februari 2020.

Omfattning

Kvarter Sävenäs ligger i Göteborg bakom Sahlgrenska sjukhus. Området har nära till både civilisationen och naturen vilket gör bostäderna till hem att längta till. Projektet består av 2 etapper.

Etapp 1

Första etappen blev färdig i november 2021 och nycklarna lämnades över i december då bostäderna omvandlades till ombonade hem. Etapp 1 består av 103 lägenheter och en 200kvm stor lokal.

Etapp 2

Etapp 2 påbörjades i december 2021 och beräknas stå klar årsskiftet 23/24. Etappen består av 192 lägenheter och 150 garageplatser.

Utmaningar

Projektet är inte ensamt om att genomföras och vara aktivt på en begränsad yta. Logistiken för transporter och planeringen av arbetsytor är en utmaning då dessa är begränsade i stor omfattning. Det pågår även entreprenader i anslutning under hela byggtiden och runt om finns pågående verksamheter som behöver beaktas för att inte begränsa framkomligheten. Runt om ligger verksamheter som dagis, sjukhus och helikopterplatta.

Lösningar

Nyckelordet är kommunikation och överblick. Genom att ha full överblick av området och all verksamhet som pågår runt om håller vi täta dialoger med alla berörda. Med noga planering av transporter och leveranser som följer ett välstrukturerat schema får vi bygget att flyta på.

Våra roller i uppdraget

Vi agerar platschef och biträdande platschef i uppdrag åt Gösta Bengtsson där vi ansvarar för att bygget flyter på som det ska inom tidsplan och budget. Med ett överskådligt öga har vi kontroll över helheten för att alla moment ska gå ihop  och att arbetsmiljön är trygg på byggplatsen.

Sävenäs etapp 1 fasad

Beställare

Område

Göteborg - Sävenäs

Uppdragstid

2020 - 2023

Fastighetstyp

Nyproduktion - Hyresbostäder

Yta

23.957 kvm

Projektsumma

ca 346.000.000 kr

Tjänster

Platschef
Bitr. Platschef

Samarbetspartners

K-fastigheter

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter