Rätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser!

Vad är OBM?

I mer än tio år har jag arbetat med OBM, Organizational Behavior Management och mitt svar på frågan ”Vad är OBM?” har kommit att förändras under dessa år. Till en början var jag noggrann med att försöka förklara hur OBM var tillämpningen av den vetenskapliga disciplinen beteendeanalys och hur jag vilade mig på hundra år av forskning i min praktik. Allt eftersom åren har gått och min
erfarenhetsbank har fyllts på så har jag de

Vi vet att det är mycket nu, en sammanfattning för dig som är på språng:

Martin driver konsultföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB, han är författare till boken ”Från ord till handling, framgångsrikt förändringsarbete med OBM” och har samarbetat med Planör sedan 2015.

senaste åren snarare valt att lyfta fram de resultat som OBM skapar i organisationer.

Det första du kommer att lägga märke till i en organisation som arbetar med OBM är hur människor där pratar om viktiga saker som utveckling, prestation och välmående. Istället för att använda floskler eller luddiga begrepp så pratar de om vad som behöver GÖRAS för att nå sin mål. De pratar om beteenden:

Vilka beteenden tar oss dit vi vill?
Hur skall vi göra för att påverka dessa beteenden?

I dessa organisationer är inte kollegorna ”lata”, ”slarviga” eller ”otrevliga”, de är å andra sidan inte heller ”ordentliga” eller ”trevliga”. Allt detta är etiketter som vi sätter på människor, som riskerar att låsa in dem i fack som är svåra att ta sig ut ur. Inom OBM pratar vi hellre om vad människor GÖR än vad de ÄR, dvs beteenden som vi kan observera och ge feedback på. Beteenden kan vi ändra på och det är nyckeln till att lyckas med förändringar.

Vad du förmodligen också kommer att lägga märke till är hur personer på arbetsplatsen förhåller sig till varandra. Jag brukar säga att organisationen förtjänar de beteenden som finns där. De finns där för att vi uppmärksammar, uppmuntrar eller tillåter dem. Om dessa beteenden leder oss fel så behöver vi kollektivt fundera över hur vi kan få nya, mer funktionella, beteenden att etablera sig. Detta gör vi genom att ändra på hur vi bemöter varandra. Vi får helt enkelt ändra på vilka beteenden vi uppmärksammar och uppmuntrar och ge mer uppmärksamhet till nya önskvärda beteenden och mindre uppmärksamhet till de gamla och dysfunktionella beteendena. Detta kallas för positiv förstärkning och motsatsen till detta är negativ förstärkning där vi istället försöker få till förändring genom att springa runt och leta efter fel.

Ledare som kan sin OBM vet att principen: 5 gånger mer positiv förstärkning än negativ förstärkning leder till mer välmående och högpresterande arbetsgrupper. När du ser dessa ledare praktisera denna princip så ser du ledare som aktivt letar efter och återkopplar de positiva exemplen. Samtidigt är de skickliga på att ge feedback på det som inte funkar och få till förändring genom att ställa frågan ”Vad är problemet?” och involvera gruppen i konstruktiva lösningsförslag. Dvs förslag på beteenden som tar gruppen vidare.

Slutligen kommer du se att OBM får arbetsplatsen att funka med sin omvärld. Genom att ständigt fundera över vilka beteenden som gör arbetsplatsen bättre och hur dessa beteenden kan påverkas genom bemötande så skapas ett utrymme för att testa nya beteenden. Om de beteenden som vi valt att förändra inte leder till önskade effekter så får vi fundera över nya beteenden. På så sätt blir OBM en viktig del av arbetet med kontinuerliga förbättringarna och lägger en viktig grundsten för en organisation som är villig att förändras.

OBM = Rätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser!

Martin Carlström

Leg. Psykolog och Organisationskonsult