Rityta 8

Proptech Management​

Framtids- & AI-säkrad, strukturerad fastighetsdata &
implementering av ett digitalt arbetssätt - förvaltning & fastighetsbranschen.

Vad gör vi?

Vi stöttar er befintliga organisation i utvecklingen av ett digitalt arbetssätt för er fastighetsförvaltning. Med digitala verktyg, vass kompetens och hög närvaro hjälper vi fastighetsägare att arbeta kostnadseffektivt och hållbart för att nå sina mål.

Vi strukturerar upp fastighetsdata, era befintliga alternativt nya plattformar och implementerar ett digitalt arbetssätt i olika etapper utefter er organisations mognad och behov.

City nätverk

Ökat värde

"Gjorde en värdeökning på 3 miljoner"

Ökat värde

"Sparar 1.3 miljoner /år i bara kostnader för ärendehantering"

Hållbarhet

"Minskade utsläppen med 6300kg CO2/år i bara körningar till fastigheterna"

Vi ser digitaliseringens fulla potential, nu och i framtiden. Vårt arbetssätt inkluderar den dagliga förvaltningen, de specifika projekten och framtidens hållbara byggnader.

Vägen till framtidssäkra fastigheter

- Processen

Vi gör en analys av behov och nuläget, hur ser organisationen ut, fastighetens förutsättningar och de digitala flödena. Vilka plattformar används, uppfyller de behovs- och målbilden eller ska förslag för en kompletterande plattform tas fram? 

Vi tar fram en strategi och mål utifrån analysen vi gjort. Även en strategi för arbetssättet över de befintliga plattformarna.  

  

Hexagon korridor

Vägen till en hållbar framtid

Digitalisering & Hållbarhet


För att kunna leva upp till EUs klimatkrav och målet om att vara klimatneutral 2050 måste vi digitalisera fastigheterna och vårt arbetssätt. Genom att optimera drift, projekt och ta till så mycket återbruk som möjligt kan vi minska våra utsläpp av växthusgaser markant.

Driftoptimering
För att kunna driftoptimera måste vi ha korrekt data, utan korrekt fastighetsdata beräknas optimeringarna utifrån fel kvm och ytor. Det hänger även ihop med beteendet hos brukarna i fastigheten och genom att kartlägga brukarnas användning av fastighetens ytor kan vi göra optimala optimeringar.

Beteende
Beteendet är en stor faktor till en fastighets utsläpp, vilken temperatur vill man ha inomhus, hur mycket vatten spolar man och vilka lampor har vi tända är några exempel på beteenden som styr vår förbrukning. Undersökningar visar att bara genom att göra brukarna medveten om förbrukningen kan vi ändra vårt beteende och agera mer klimatsmart.

Klimatberäkningar
Med korrekt data samlat i 3D modellen kan vi snabbt göra olika hållbarhetsberäkningar, med näst intill ett par klick. Några av de beräkningar vi kan göra är:
- Återbruksinventering & beräkningar
- CO2 beräkningar
- Livscykelanalys (LCA) & Livscykelkostnad (LCC)
- Klimatdeklaration

Ett digitalt arbetssätt bidrar till minskade resor, mindre svinn, hållbart underhåll, minskade driftutsläpp i den dagliga förvaltningen. Optimerat inomhusklimat bidrar till högre NKI och den sociala hållbarheten, högt NKI och korrekt planeringar bidrar till ekonomisk hållbarhet.
FN mål (1)
Hexagon glödlampa

Varför ska man digitalisera arbetssättet?

 • Vi behöver få mer kontroll över våra fastigheter för att arbeta mer lönsamt och hållbart.
 • Det ställ fler och fler hållbarhetskrav på fastighetsägare vilka inte kommer gå att uppnå om vi inte effektiviserar och får kontroll.
 • Hyresgäster ställer högre och högre krav på tillgänglighet, smarta funktioner och ett hållbart agerande.
 • Högre priser ställer krav på våra kostnader, utan korrekt underlag kan vi inte optimera drift och utgifter.
 • För att kunna vara med och verka för en grön framtid.

Dethär är några argument för att digitalisera sitt arbetssätt, låt oss komma på flera tillsammans!

Digitalisering är en skalbar produkt som går att vidareutveckla när era behov förändras.

Case

Ökat värdet med 3 miljoner

"Vi var osäkra på hur stor vår fastighet var och valde att mäta upp vår fastighet med 3D scanning. Efter uppmätningen upptäckte vi 300 kvm mer än vi antagit att fastighetens storlek var vilket innebar en värdeökning på 3.000.000 kr"

Höga driftkostnader eller fel kvm?

"Energiförbrukningen var otroligt hög jämfört med antalet kvm. När vi fick koll på vår fastighetsdata upptäckte vi att beräkningen av energi enbart beräknades på uthyrda utrymmen. När vi korrigerade siffrorna blev även beräkningarna rätt."

Lägre kostnader vid ärendehantering

Genom att göra digitala platsbesök från skrivbordet minskade vi våra resor med ca 30% ut till fastigheterna vid ärenden. Det gör att vi sparar ca 1,3 miljoner kr och 6300kg CO2 per år.

Ökade värdet med 3 miljoner

"Vi var osäkra på hur stor vår fastighet var och valde att mäta upp vår fastighet med 3D scanning. Efter uppmätningen upptäckte vi 300 kvm mer än vi antagit att fastighetens storlek var vilket innebar en värdeökning på 3.000.000 kr"

Höga driftkostnader eller fel kvm?

"Energiförbrukningen var otroligt hög jämfört med antalet kvm. När vi fick koll på vår fastighetsdata upptäckte vi att beräkningen av energi enbart beräknades på uthyrda utrymmen. När vi korrigerade siffrorna blev även beräkningarna rätt."

Lägre kostnader vid ärendehantering

Genom att göra digitala platsbesök från skrivbordet minskade vi våra resor med ca 30% ut till fastigheterna vid ärenden. Det gör att vi sparar ca 1,3 miljoner kr och 6300kg CO2 per år.

Prisnivåer

Ät elefanten i små bitar! Vi skräddarsyr processen efter era behov

Grund

KORREKT FASTIGHETSDATA​
 • Digital uppmätning ​Scanning av fastighet
 • Digitala platsbesök 360 graders bildmaterial​
 • Interaktiv 3D modell Detaljnivå Lod 200​
 • Datahantering Integrerar samlad data i plattform
 • Överlämning Presentation av uppdaterad plattform​
 • Uppdateringar Av modellen och insamlad data

Premium

KORREKT ​DRIFTDATA​
 • Nivå Grund
 • Interaktiv 3D modell Detaljnivå Lod 300
 • Installationsdata Insamling av installationsdata, Installations-komponenter & relaterade besiktningar.
 • Datahantering Integrerar samlad data i plattform
 • Introduktion Med personal av plattform
 • Support
 • Uppdateringar Av modellen och insamlad data

Platina

HÅLLBARHET
 • Nivå Premium
 • Interaktiv 3D modell Detaljnivå Lod 400​
 • Datainsamling Insamling av dokumentation, underhållsdata och driftdata.
 • Datahantering Integrerar all relevant data i plattform och modell​
 • Digital tvilling - IoT sensorer Uppkoppling mellan 3D modell och IoT sensorer i fastigheten
 • Uppdateringar Helhetsgrepp av uppdateringar
 • Support Inom 1 timme
 • Implementering i organisationen av ett digital arbetssätt i sin helhet.​ Workshop med medarbetare

Vad gör vi som är unikt?

Vi ser till att ni tar beslut utifrån korrekt fastighetsdata

Vi antar inte, vi ser till att ni tar beslut utifrån korrekt data. Därför gör vi en digital uppmätning med 3D scannern vilket gör att vi kan garantera att ni har korrekt data av er fastighet.

Vi stöttar er befintliga organisationen

Ni är bäst på att förvalta era fastigheter, vi vill hjälpa till med det vi är bäst på. Digitala arbetssätt, digitala verktyg och effektiva flöden. Därför har vi valt att stötta organisationen och inte ta över förvaltningen.

Vi vill alla kunna fokusera på och göra det vi är bäst på helt enkelt!

Vi tar ett helhetsgrepp för att utveckla det digitala arbetssättet

Vi släpper inte så lätt efter att ni lärt er några knappar i ett system, det ska vara enkelt att ta hand om sitt fastighetsbestånd och finns med er hela vägen tills ni har nått i mål. Därför tar vi ett helhetsgrepp och samordnar hela förvaltningsarbetet.

Vi är extremt begåvade!

Vi är extremt begåvade på det vi gör och har alltid Hjärtat, Hjärnan och Jävlaranmmat på rätt plats! för att ro iland alla projekt med hög kvalité!

höghushex

Några tankar från oss

Det ska vara enkelt att hitta busen i husen – De största energitjuvarna i en fastighet!

Energitjuvar är smärtsamma för fastighetens både plånbok och klimatavtryck, något som vi för klimatets skulle ska se allvarligt på men låt oss tala klarspråk, här finns kronor att hämta! Det …

Det ska vara enkelt att hitta busen i husen – De största energitjuvarna i en fastighet! Läs mer »

Planör lanserar nytt bolag för att snabba på branschens digitalisering inom proptech

Inför 2024 lanserar Planör syskonbolaget Proptech management. Bolaget kommer att erbjuda tjänster inom Proptech som kommer att revolutionera fastighetsägarnas arbetssätt att förvalta och utveckla fastigheter. Med ett helhetsgrepp samt ett …

Planör lanserar nytt bolag för att snabba på branschens digitalisering inom proptech Läs mer »

Digitaliserad ärendehantering med digitala platsbesök, hur går det till?

Att digitalisera ärendehantering och felanmälningar är en viktig och effektiv del av en digitaliserade fastighetsförvaltningen. Inte bara för plånboken och tidseffektiviteten utan även för den mängd utsläpp vi reducerar genom …

Digitaliserad ärendehantering med digitala platsbesök, hur går det till? Läs mer »

Hårdare hållbarhetskrav siar stora kostnader

Den svenska fastighetsbranschen står inför betydande förändringar och utmaningar när det gäller att uppfylla hållbarhetskraven och klimatmålen enligt EU direktiven. Enligt hållbarhetsexperter kan upp till 80 procent av Sveriges fastigheter …

Hårdare hållbarhetskrav siar stora kostnader Läs mer »

Automatisera arbetet kring underhållsplaner

Går det att automatisera och effektivisera arbetet med underhållsplaner? Absolut! Arbetet med underhållsarbetet tar upp en stor del av förvaltarens vardag och mycket tid går åt att få kontroll och …

Automatisera arbetet kring underhållsplaner Läs mer »

Boka ett kravlöst möte idag

Vi ser fram emot att dela med oss av hur vi kan hjälpa er att bli effektivare, hållbarare och öka ert värde!

Mimmi Berg

Mimmi Berg
Affärsutveckling kund
(+46)072-247 94 00

MagnusNy

Magnus Brink
Affärsutveckling kund
(+46)073-901 75 21