Facility management vit

Proptech Management​

Framtids- & AI-säkrad, strukturerad fastighetsdata &
implementering av ett digitalt arbetssätt - förvaltning & fastighetsbranschen.

Vad gör vi?

Vi stöttar er befintliga organisation i utvecklingen av ett digitalt arbetssätt för er fastighetsförvaltning. Med digitala verktyg, vass kompetens och hög närvaro hjälper vi fastighetsägare att arbeta kostnadseffektivt och hållbart för att nå sina mål.

Vi strukturerar upp fastighetsdata, era befintliga alternativt nya plattformar och implementerar ett digitalt arbetssätt i olika etapper utefter er organisations mognad och behov.

City nätverk

Vi levererar!

Ökat värde

"Gjorde en värdeökning på 3 miljoner"

Minskade kostnader

"Sparar 1,3 miljoner/år i bara kostnader för ärendehantering"

Hållbarhet

"Minskade utsläppen med 6300kg CO2/år i bara körningar till fastigheterna"

Låter det klyschigt? Inte alls, detta är vinsterna med att strukturera och digitalisera fastighetsdata och arbetssättet.

Hur är det möjligt? Vi berättar gärna mer!

Vi ser digitaliseringens fulla potential, nu och i framtiden. Vårt arbetssätt inkluderar den dagliga förvaltningen, de specifika projekten och framtidens hållbara byggnader.

Vägen till framtidssäkra fastigheter

- Processen

Vi har års erfarenhet och miljontals kronor i utvecklingskostnader. Vi förstår problemet och vet lösningen, såhär fungerar det!

Vi gör en analys av behov och nuläget, hur ser organisationen ut, fastighetens förutsättningar och de digitala flödena. Vilka plattformar används, uppfyller de behovs- och målbilden eller ska förslag för en kompletterande plattform tas fram? 

Vi tar fram en strategi och mål utifrån analysen vi gjort. Även en strategi för arbetssättet över de befintliga plattformarna.  

  

Hexagon korridor

Vägen till en hållbar framtid

Om ni menar allvar med ert hållbarhetsarbete så är detta vägen att gå!

För att kunna leva upp till EUs klimatkrav och målet om att vara klimatneutral 2050 finns det ingen annan väg att gå, vi måste digitalisera fastigheterna och vårt arbetssätt.

Genom att optimera drift, projekt och ta till så mycket återbruk som möjligt kan vi minska våra utsläpp av växthusgaser markant.

FN mål (1)
Driftoptimering

För att kunna driftoptimera måste vi ha korrekt data, utan korrekt fastighetsdata beräknas optimeringarna utifrån fel kvm och ytor. Det hänger även ihop med beteendet hos brukarna i fastigheten och genom att kartlägga brukarnas användning av fastighetens ytor kan vi göra optimala optimeringar.

Beteende
Klimatberäkningar
Lägre klimatpåverkan
Hexagon glödlampa

Varför ska man digitalisera arbetssättet?

 • Vi behöver få mer kontroll över våra fastigheter för att arbeta mer lönsamt och hållbart.
 • Det ställ fler och fler hållbarhetskrav på fastighetsägare vilka inte kommer gå att uppnå om vi inte effektiviserar och får kontroll.
 • Hyresgäster ställer högre och högre krav på tillgänglighet, smarta funktioner och ett hållbart agerande.
 • Högre priser ställer krav på våra kostnader, utan korrekt underlag kan vi inte optimera drift och utgifter.
 • För att kunna vara med och verka för en grön framtid.

Dethär är några argument för att digitalisera sitt arbetssätt, låt oss komma på flera tillsammans!

Digitalisering är en skalbar produkt som går att vidareutveckla när era behov förändras.

Ökade värdet med 3 miljoner

"Vi var osäkra på hur stor vår fastighet var och valde att mäta upp vår fastighet med 3D scanning. Efter uppmätningen upptäckte vi 300 kvm mer än vi antagit att fastighetens storlek var vilket innebar en värdeökning på 3.000.000 kr"

Höga driftkostnader eller fel kvm?

"Energiförbrukningen var otroligt hög jämfört med antalet kvm. När vi fick koll på vår fastighetsdata upptäckte vi att beräkningen av energi enbart beräknades på uthyrda utrymmen. När vi korrigerade siffrorna blev även beräkningarna rätt."

Lägre kostnader vid ärendehantering

Genom att göra digitala platsbesök från skrivbordet minskade vi våra resor med ca 30% ut till fastigheterna vid ärenden. Det gör att vi sparar ca 1,3 miljoner kr och 6300kg CO2 per år.

Prisnivåer

KORREKT FASTIGHETSDATA​

Nivå grund

 • Scanning av fastighet, 360 bildmaterial
 • 3D modell Lod 200
 • Integrerar hämtad data i plattform  
 • Presentation av uppdaterad plattform
 • Uppdateringar  

Abonnemang: 2kr/kvm per månad
Engångskostnad: Offertförfrågan

KORREKT ​DRIFTDATA​

Nivå premium

 • Nivå Grund 
 • 3D modell Lod xxx
 • Insamling av installationsdata, Installations-komponenter & relaterade besiktningar.
 • Integrera insamlad data i plattform  
 • Introduktion med personal av plattform 
 • Support 
 • Uppdateringar

Abonnemang: -kr/kvm per månad
Engångskostnad: Offertförfrågan

DIGITAL TVILLING​

Nivå platina

 • Nivå premium
 • 3D modell Lod xxx
 • Digital tvilling
 • Insamling av dokumentation, underhållsdata och driftdata.
 • Uppkoppling till IoT sensorer  
 • Integrerar all data i plattform och modell
 • Implementering av ett digital arbetssätt i sin helhet.
 • Workshop med medarbetare
 • Support inom 1 timme
 • Helhetsgrepp över uppdateringar

Abonnemang: -kr/kvm per månad
Engångskostnad: Offertförfrågan

Vad gör vi som är unikt?

Vi ser till att ni tar beslut utifrån korrekt fastighetsdata

Vi antar inte, vi ser till att ni tar beslut utifrån korrekt data. Därför gör vi en digital uppmätning med 3D scannern vilket gör att vi kan garantera att ni har korrekt data av er fastighet.

Vi stöttar er befintliga organisationen

Ni är bäst på att förvalta era fastigheter, vi vill hjälpa till med det vi är bäst på. Digitala arbetssätt, digitala verktyg och effektiva flöden. Därför har vi valt att stötta organisationen och inte ta över förvaltningen.

Vi vill alla kunna fokusera på och göra det vi är bäst på helt enkelt!

Vi tar ett helhetsgrepp för att utveckla det digitala arbetssättet

Vi släpper inte så lätt efter att ni lärt er några knappar i ett system, det ska vara enkelt att ta hand om sitt fastighetsbestånd och finns med er hela vägen tills ni har nått i mål. Därför tar vi ett helhetsgrepp och samordnar hela förvaltningsarbetet.

Vi är extremt begåvade!

Vi är extremt begåvade på det vi gör och har alltid Hjärtat, Hjärnan och Jävlaranmmat på rätt plats! för att ro iland alla projekt med hög kvalité!

höghushex

Boka ett kravlöst möte idag

Vi ser fram emot att dela med oss av hur vi kan hjälpa er att bli effektivare, hållbarare och öka ert värde!

Mimmi Berg

Mimmi Berg
Affärsutveckling kund
(+46)072-247 94 00

MagnusNy

Magnus Brink
Affärsutveckling kund
(+46)073-901 75 21