Planör tar arbetet till nya höjder

Att inte vara för smal i sin repertoar gör arbetslivet mer spännande. Att inte säga nej, att tänka längre och att transformera problem till spännande utmaningar – har blivit vår grej. Bara att kastas in i ett spännande projekt efter ett annat, gör att man håller sig lite mer på tå. Denna gången är det vindkraft, då vi hanterat säkerheten på bygget av en vindkraftspark i Blekinge. Vi pratade med Simon Karlsson och Tom Lundquist som agerat BAS-U, HSO och Site Manager på plats. De har haft gemensamt ansvar för projektet och avlöst varandra varannan vecka.

Berätta om projektet.

S/T: Projektet har inneburit ett uppförande av ett vindkraftverk från Enercon. Det har varit ett spännande projekt som bidragit till både inspiration och nya insikter. Verket i sig självt är 98 meter högt, så det är inga småsaker vi haft med att göra. På plats har vi agerat BAS-U, HSO och Site Manager inom Enercons egna system.

Vad har varit mest givande och mest utmanande med projektet?

T: Det har varit givande, samtidigt utmanande att befinna sig en bit hemifrån. Att planera arbetet får en ny och viktig innebörd. Sen har rollen som BAS-U varit viktig och hanteringen av ny teknik har varit mycket intressant. Att vara långt hemifrån är nog precis lika utmanande som det är givande skulle jag säga.

S: Det är mycket som har varit nytt och spännande, i synnerhet säkerheten kring projekt som dessa med tunga lyft. Att finna sig med tanken att vi kan inte påverka väder och vind har varit utmanande. Blåser det för mycket går det inte lyfta dom stora prefabricerade betongelementeten för att bygga tornet. Vi hade visserligen tur med vädret vid montage av rotor. Sol och nästan vindstilla!

 

Vad har varit er prio under projektets gång?

S: Höghöjdsarbeten och tunga lyft kommer alltid med högsta prioritet på säkerheten, vid byggnation av vindkraft har vi båda. Alla ska komma hem med hälsan i behåll.
T: Prioritet har varit säkerhet genom hela projektet. Med tanke på risken för dödsolyckor har jobbet hela tiden kommit i andra hand.

Hur har ni stöttat varandra genom projektet?

S/T: Genom att hålla varandra informerade om vad som händer på plats. Det underlättat arbetet enormt. Nyckeln till ett bra samarbete är att ha en konsekvent kontakt och ge varandra bra inblick i projektet.

Har ni sett utvecklingspotential i projektet?

S: Det finns alltid saker man kan förbättra, men i det stora har det fungerat väldigt bra. Om jag ska nämna något vi fått agera på och löst, så är det planeringen av ytan som krävs. Vi fick kapa några extra träd i samråd med landägaren för att vingarna skulle få plats att lyfta.

T: Säkerhet kan alltid utvecklas och utvecklas gör man alltid när man testas i nya miljöer och situationer. I alla fall om man har ett driv som Planörare.

Spontana tankar kring expansion av vindkraft i Sverige?

S/T: Sverige lämpar sig bra för vindkraft med våran långa kust och hårda vindar, något vi tar tillvara på genom vindkraftverk. Expansionen av vindkraft i Sverige har under de senaste 10-åren varit kraftig, jag som fortfarande kan kalla mig ung ser vindkraft som en naturlig del i vår naturbild och ser den nödvändiga nyttan med förnyelsebar energi. Men det finns några som inte tycker som jag där och anser att dessa torn förstör deras utsikt.

Har ni varit uppe och kikat på utsikten?

S: Nej, det finns idag bara en stege fäst på insidans vägg och det krävs utbildning i höghöjdsarbete för att jobba på sådan höjder. Men det hade varit kul att åka upp med hiss en dag.

Ingen för höjdrädda alltså?

T: De flesta verkade trivas bäst när vi började komma upp på höjd, men visst fanns det dem som var lite darriga. Med tanke på säkerheten är det inget att vara rädd för, så länge man är utbildad och har kontroll.

Vad har de arbetandes för typ av säkerhetsutrustning?

S/T: De arbetande har haft på sig säkerhetsutrustning i form av fångbälte, dubbla falldämpare, glidlås, varselkläder, hjälm, skyddsskor, handskar, glasögon…hela rubbet egentligen. Som nämnt tidigare så tummas det inte på säkerheten och det är något som alla är införstådda med innan man börjar arbeta.

Hur börjar en vanlig dag på plats?

S/T: Kör ut mot siten med en kopp kaffe medhavd från frukosten, kollar igenom mejlen. Montörerna och kranföraren kommer kl. 8, vi går igenom vad som ska utföras under dagen i ett så kallat Toolbox-meeting. Sen håller man stenkoll på väderprognosen för att kunna planera arbetet. Efter det rullar det på med transporter från Karlshamn, lyft och byggande av torn.

 

Lämna en kommentar