Planör samordnar och stöttar när du vill miljöcertifiera en byggnad

Vi på Planör vill vara med att bygga ett mer hållbart samhälle och vill bidra med det vi kan. Det är viktigt för oss att människor vistas i bra miljöer där alla kan leva tryggt och bra. Vi vill skapa platser att längta till.

På Planör har vi siktat in oss på att kunna samordna och stötta i processen i att certifiera byggnader i Miljöbyggnad. Det är ett svenskt miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader och nybyggnation. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. En byggnad som är certifierad i Miljöbyggnad med något av betygen brons, silver eller guld visar för människorna som bor/vistas där att byggnaden är bra både för miljön och för dem att vistas i. För att uppnå betyget brons krävs det att byggnaden är uppförd enligt gällande BBRs krav. Under certifieringsprocessen granskas beräkningar och projekthandlingar av specialister.

På Planör finns kompetensen att samordna och bidra med stöttning när en byggnad ska miljöcertifieras. Certifieringen ska vara kostnadseffektiv och det ska vara enkelt att förstå och hantera för en fastighetsägare.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Malin på 0725-06 91 00 eller maila på: malin.sundin@planor.se

Lämna en kommentar