VVS / Installation

VVS installationerna i en fastighet påverka mycket vårt mående och välbefinnande i en fastighet. Samtidigt som det påverkar drift och klimatavtrycket mycket är det viktigt att vi alltid strävar efter att jobba mot hållbarare lösningar. Vi erbjuder alla tjänster ni behöver inom VVS och våra konsulter har många års erfarenhet av branschen.

Vad är VVS?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS innefattar många områden av en byggnad och ligger till stor grund för fastighetens drift. Det innebär att VVSkonsultation täcker många områden och spetskompetenser. Ni satt sitta lugna med era frågor, vi hjälper er med allt ni undrar över inom området.

Digitala verktyg

Vår ambition är att projektera alla uppdrag i 3D för att fullt ut kunna utnyttja de digitala verktyg vi har som hjälper oss att identifiera eventuella kollisioner och kvalitétsmissar innan produktion. Vid komplexa installationer som även ska integrera med andra discipliners ritningar använder vi både egenkontroller och kollisionskontroller. Vid egenkontroller kan vi identifiera fel i vår egen ritning innan samgranskningsmötena för att vara effektivare och optimera tiden när alla möts.

Befintliga installationer eller nyproduktion?

Våra tjänster kan vara att antingen projektera inför en nyproduktion, en ombyggnation eller optimera en redan befintlig installation. Med dagens driftmätningar och hållbarhetsmål kan det finnas behov av att byta ut vissa delar för att få en hållbarare drift.

Installation ventilation

Inget uppdrag är för litet eller för stort

Uppdragens storlek och komplexitet varierar brett inom detta område. Vi är erfarna av alla typer av fastigheter och olika komplexitet på installationer. Inget uppdrag är för litet eller för stort för att ta sig an, måste något lösas så ska det lösas oavsett storlek eller komplexitet.

Tjänster

  • Statusbesiktningar
  • OVK besiktningar
  • Entreprenad besiktningar
  • Installationssamordning
  • Projektering
  • Energiberäkningar
  • Kalkyler

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter