Tidiga skeden

Tidiga skeden är en bred fas med många olika svar när man ska förklara innebörden av det. Det beror även på vad vi har framför oss, är det nyproduktion eller befintlig byggnad?

Oavsett vem du frågar så kan vi alla vara överens om att det är här hela planeringen sker fram till byggstart och är en viktigt fas för lyckade processer. Vi delar gärna in processen även i projektering, men det kan anses vara en del av tidiga skeden. Idag med de digitala verktyg och väl utarbetade arbetsmetoder blir gränserna diffusare och tidiga skeden kan komma att sudda ut andra benämningar och bli den fas som sträcker sig från idé till byggstart.

Befintlig fastighet

Vid om eller tillbyggnad av en befintlig fastighet har vi redan mycket att ta hänsyn till av den byggnad som redan finns idag. Det är mått, befintlig installation, skick och mer som är viktigt att analysera för att skapa stabila grunder. En noga planering i tidigt skede är det som gör byggprocessen hållbar både i tid och budget, men även för miljön med minimalt svinn och felbeställningar.

3D scanning

För att känna oss helt trygga med korrekta mått som är A och O för lyckade processer använder vi oss av 3D scanning vid befintliga byggnader. 3D scannern är både extremt tillförlitlig och effektiviserar vårt arbete i flera steg. Du kan läsa mer om 3D scanning Här.

3D scanning

Nyproduktion

Vi projekterar även vid nyproduktioner och har även här en hög digital mognad i vårt arbetssätt som både säkerställer korrekt information och effektiviserar arbetet nu och även i senare skeden.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Tidiga skeden och projektering sker parallellt

Vår vision är att modellera 3D modellen från första skiss med all information samlad i modellen. Med modellens högt anpassningsbara design är det enkelt att göra eventuella ändringar och alla hanldingar som behövs inför byggstart kan plockas från modellen.

Med modellen som inforamtionsportfölj går det även idag att använda modellen som värdehandling i olika ärenden som behöver gås igenom för att få starta bygget.

Från modellen kan vi plocka fram ritningar, materiallistor, tunga arbeten m.m. Med allt samlat på samma ställe blir vårt jobb väldigt effektivt.

 

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter