Relationshandlingar

Korrekta handlingar är grunden för lyckade projekt

Vad är relationshandlingar?

När en byggnad står färdig ska dokumentation tas fram som beskriver hur byggnaden faktiskt ser ut när det är klart. Dessa kallas för relationshandlingar och är uppdelad i byggnadens olika delar som t ex konstruktion, ventilations, installation m.m. När man sedan ska göra en om- eller tillbyggnad utgår man ifrån relationshandlingarna för att ta fram bygg och konstruktionshandlingar för de kommande förändringarna. När ändringarna sedan är genomförda ska relationshandlingarna uppdateras.

Digitala relationshandlingar
Pontus B hemsida

Vill du veta mer om ett korrekt projekteringsunderlag för 25kr/kvm?

Har du några frågor eller vill veta mer om ett korrekt projekteringsunderlag för 25kr/kvm?
Hör av er till Pontus Böttern så hjälper han er!

Med dagens priser kan vi inte vänta!

Boverket rapporterar om att fel, brister och kostnader i byggbranschen kostar 111 miljarder kronor per år. Det är ohållbart att så mycket pengar går till spillo när vi kan planera bättre, i dagsläget med de höga priser vi lever i och ser framför oss måste vi agera. Vi lever mitt i en klimatkris som också gör denna situation ohållbar, vi har inte tid att vänta längre.

Vi tar vårt ansvar och levererar korrekt projekteringsunderlag för 25kr/kvm* och agerar för att minska de kostsamma fel i kommande skeden. I priset ingår uppmätning av fastigheten med 3D scanner och en 3D modell med plan, sektion samt fasadritningar från scannerns underlag. Investera i tidiga skeden än riskera i senare, hur kan ni läsa mer om här nedan.

*Priset är ett medelpris och beror på fastighetens utseende och användningsområde. Priset kan variera både nedåt och uppåt men 25kr/kvm är ett standardpris.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Ökade byggkostnader

Relationshandlingar vid befintlig byggnad

Det är inte alltid det finns relationshandlingar när man står inför en om- eller tillbyggnad, eller ett underhållsarbete i äldre byggnader. Och tyvärr är det många gånger man upptäcker i produktionen att de relationshandlingar som användes vid projekteringen inte var korrekta vilket medför kostsamma fel.

Varför är inte relationshandlingarna korrekta?

Förr hade vi inte de säkra verktyg vi har idag för att säkerställa att relationshandlingarna är korrekta. Det är även ett problem att det sker ett glapp mellan byggskedet och förvaltningsskedet där underlaget inte uppdateras korrekt efter de förändringar som skett mellan bygghandlingar och färdig byggnad. Det är viktigt att se hela processen ur ett livscykelperspektiv för att undvika glapp mellan skedena.

Miljö och ekonomisk hållbarhet med korrekta relationshandlingar

Den traditionella uppmätningen är påväg att tas över av 3D scanning i och med dess effektivitet och korrekthet. En uppmätning med 3D scanning ger korrekt information och är en investering för korrekta relationshandlingar som ger de optimala förutsättningarna inför byggskedet.

Genom att uppdatera gamla relationshandlingar till nya korrekta med hjälp av 3D scanning flyttar vi riskkostnader från byggskedet till en investering för hela processen. Vi minimerar bland annat felbeställningar, tidsfördrivande problemlösning under produktion och mindre utsläpp vid transporter och spill.

Relationshandlingar i 3D modellen

När fastigheten har mätts upp med 3D scanning modelleras sedan en 3D modell innehållande plan, sektion och fasadritningar utifrån scannerns underlag. Med hjälp av 3D scannerns punktmoln blir 3D modellen korrekt och exakt utifrån en lik kalkyleringsmetod av scannerns punktmoln.

Pontus B hemsida

Behöver ni uppdatera era relationshandlingar?

Har du några frågor eller är ni intresserade av att ta fram korrekta relationshandlingar?
Pontus Böttern är expert på korrekt underlag!

Relationshandlingar vid nyproduktion

När ett nyproducerat hus står klart ska relationshandlingarna tas fram. Om nyproduktionen utgick från 3D modellen är det enkelt att uppdaterar underlaget utifrån 3D scannerns upptäckter. Genom att scanna fastigheten och lägga på underlaget på 3D modellen ser vi enkelt vilka förändringar som skett. 3D modellens flexibilitet gör det enkelt att uppdatera skillnaderna från bygghandlingarna till de faktiska resultatet.

Kv Kung Oskar
Höghus grodvy

Relationshandlingar vid förvaltningen

I en verklighet av bästa världar är fastigheten scannad efter produktionen och en uppdaterad 3D modell följer med från byggskedet in i förvaltningen. Men tyvärr är det få projekt som ser ut så idag, framförallt vid äldre byggnader. Men om vi kan få med oss samma modell som använts under de tidigare skedena sparar vi mycket tid och dubbelarbete.

Vid befintliga byggnader kan vi både spara mycket, öka värdet av fastigheten och effektivisera vår drift och underhåll. Genom att uppdatera relationshandlingarna får vi kontroll.

Vikten av korrekta relationshandlingar vid förvaltningen

Utöver att man har koll på sin fastighets inför en om- och tillbyggnad eller vid underhåll så finns det fler viktig information korrekta relationshandlingar ger oss.

Att ha koll på hur hur många kvm är avgörande för bland annat värdet, hyresintäkter och energioptimering.

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter