Fastighetsutveckling

Optimera fastighetens värde och avkastning

Fastighetsutveckling - Med ett öga för fastighetens unika behov i ett livscykelperspektiv kommer våra fastighetsutvecklare att skapa mer värde av era affärer. Från enskilda fastigheter till fastighetsbestånd eller städer, Fastighetsutveckling kan aldrig bli för litet eller för stort. Fastighetsutveckling är inte aktuellt i endast vissa skeden, när som helst i livscykeln kan Fastighetsutveckling vara till stor nytta. Det kan vara en rådande hand vid idé stadiet lika väl som vid utveckling av en befintlig fastighet som varit i drift i många år.

Vad är fastighetsutveckling?

Fastighetsutveckling innebär att man identifierar och optimerar den potential ett fastighetsobjekt eller område har. I processen ingår det att köpa, äga, förbättra och sälja fastigheter för att generera vinst eller öka värdet på fastigheten. Det kan omfatta allt från att köpa mark och bygga nya strukturer till att renovera befintliga byggnader, ändra användningen av fastigheten eller genomföra stadsförnyelseprojekt.

Fastighetsutveckling innefattar ofta en mängd olika aktiviteter, inklusive markundersökningar, planering, byggande, finansiering, marknadsföring och försäljning. Det kan kräva samarbete med arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesverksamma inom fastighetsbranschen för att säkerställa att projekten genomförs på ett effektivt och lönsamt sätt.

Målet med fastighetsutveckling är att skapa fastigheter som är attraktiva för köpare eller hyresgäster och som kan generera en hög avkastning på investeringen. Det kan innebära både stora och små projekt, beroende på vilka mål och vilken budget man har.

Vad kan arbete med Fastighetsutveckling leda till? 

Det finns många områden som vi kan hitta kryphål eller större områden att optimera. Något som kan tyckas lite att korrigera ska inte fnysas bort, detaljerna är viktiga! Det viktigaste för en fastighetsutvecklare är att se helheten, långsiktigt och att tänka utanför boxen. Speciellt i den snabbt utvecklande värld vi lever i idag, de digitala lösningar vi har idag måste vara anpassningsbara och förberedda för ny teknik.

Några exempel kan vara att:

  • Utnyttja ytor på ett annat sätt
  • Tillbyggnad som skulle gynna
  • Ett utomstående öga på ritningarna
  • Smarta fastigheter
  • Hållbarhet och miljö
fastighetsutveckling, ombyggnad av befintlig lokal
Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om fastighetsutveckling?

Har du några frågor eller vill veta mer?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

DSC_0927

Fastighetsutveckling och hållbarhet

Det är aldrig för sent att framtidsäkra fastigheter, men det är hög tid att göra det. Vi hjälper er att analysera hur hållbar fastigheten är och om vi kan optimera det än mer. Det inkluderar utsläpp, arbetsmetoder och materialval.

Vill ni läsa mer om vårt hållbarhetsarbete så har vi samlat våra tankar och mål på vår hållbarhetssida. Här har vi även samlat de globala målen vi arbetar mot när vi arbetar digitalt inom fastighetsbranschen.

Vår kompetens inom fastighetsutveckling

Men vårt utbud av tjänster som kan ta ert projekt hela vägen från idé till drift har vi många års erfarenhet och kunskap tillsammans av fastigheter. Vi delar gärna med oss av det i en nära dialog med kunden, med all kompetens under samma tak når vi snabbt den kunskap vi behöver komplettera med.

Tjänster

Några exempel på tjänster är:

  • Affärsutveckling
  • Hållbarhetsstrategier
  • Driftoptimering
  • Investeringskalkyl

Det är inte alltid man vet exakt vad som behövs. Vi hjälper er att identifiera er fastighets behov och tar fram förslag på utvecklingspotential.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter