Besiktning

Besiktning - Genom fastighetens livscykel görs olika besiktningar, det börjar redan vid byggnationen och fortlöper hela vägen till rivning. Genom en fastighets livstid görs besiktningar för att ha koll på status för människans välbefinnande som tillbringar tid i fastigheten och för fastighetens underhållsplan. På Planör har vi utbildade besiktningsmän för alla typer av besiktningar er fastighet kan komma att behöva.

Garantibesiktning

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning är av intresse för både entreprenören och beställaren för att följa upp att entreprenaden har utfört arbetet som kontrakterat. Det säkerställer även att branschregler och myndighetskrav har uppfyllts.

Entreprenadbesktning utförs vid byggen från enkla förrådsbyggnader till stora byggnader under flera år. När en entreprenadupphandling har gjorts och ett avtal finns görs entreprenad besiktningar.

Entreprenadbesiktning finns i olika former:

Förbesiktning | Trängre utrymmen eller objekt som ska byggas in och kan vara svåra att åtgärda vid upptäckt av eventuella fel efter färdig byggnation kan man besikta under byggets gång, detta kallas förbesiktning.

Slutbesiktning | Vid färdigt bygge och innan entreprenaden lämnar över görs en slutbesiktning. Efter 2 år görs en Garantibesiktning som försäkrar beställaren om att det inte uppkommit några fel under garantitiden.

Efterbesiktning | Om några fel upptäcktes vid slutbesiktningen görs denna besiktning för att kontrollera att de fel åtgärdats.

Särskildbesiktning | Om fel upptäckts trots en godkänd slutbesiktning görs denna typ av besiktning för att reda ut omfattning och vem som har åtgärdsskyldighet.

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om vad vi erbjuder inom besiktning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av våra besiktningstjänster?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Statusbesiktning

Att fastigheten åldras är ett faktum och statusbesiktningar är en grund för underhållsplaner. I statusbesiktningar ingår bland annat tak och fasad, installation och ventilation.

Drönarflygning vid besiktning

Vid tak och fasadbesiktningar kan vi ta hjälp av drönaren. Det minskar skaderisken och gör oss effektivare när vi kan flyga över alla tak istället för att klättra upp på vardera tak.

Vi använder även drönaren när vi gör ventilationsbesiktningar av aggregaten på taken.

Vid drönarflygningen kan ni även återfå filmer och foton från flygningen för dokumentation och underlag inför eventuella åtgärder.

 

Statusbesiktning port

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter