Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare | Bas-P / Bas-U

När vi planerar, projekterar och bygger fastigheter är det många olika aktörer som är med och gör visionerna verkliga. Det innebär att många olika utföranden och arbeten sker samtidigt. För att inte riskera att skador uppstår i brist på förståelse av moment mellan aktörerna så är det lagkrav på att byggherren ska utse en arbetsmiljösamordnare. I ett bygge ska det finnas 2 stycken arbetsmiljösamordnare, en vid planering och projektering (Bas-P) och en vid utförandet (Bas-U).

Flera av våra kollegor är certifierade för att kliva in i rollerna Bas P och Bas U i ert byggprojekt.

Bas-P: P för planering

Bas P ska ta fram en arbetsmiljöplan där de risker som finns identifieras och vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas samt planera arbetet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

I rollen ingår arbetsuppgifter och frågeställningar som t ex:

  • Samordning vid planering och projektering
  • Delta och säkerställa konstruktionens hållfasthet vid planering och projektering.
  • Vilka metoder ska användas på byggplatsen?
  • Vilka hälso- och miljöfarliga ämnen kommer att användas på byggplatsen?
  • Slutdokumentation innehållande konstruktion och utformning samt de material som använts ur ett säkerhets och hälsoperspektiv inför framtida drift, underhåll, ombyggnationer och rivning av fastigheten.

 

Bas-U: U för utförande

Bas U ansvarar och ser till att utförandet på byggplatsen sker på ett säkert sätt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

I rollen ingår arbetsuppgifter och frågeställningar som t ex:

  • Samordning mellan aktörerna på plats.
  • Följa upp och anpassa arbetsmiljöplanen till det praktiska utförandet.
  • Se till att skydd och säkerhetsåtgärder finns och används.
  • Kontrollera besiktningspliktiga maskiner.
  • Se till att det finns personalutrymmen.
Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer?

Har du några frågor eller är ni intresserade av våra tjänster?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

När behövs Bas P/Bas U?

Alla typer av byggnad och anläggningsarbeten kräver en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen oavsett komplexitet eller storlek på projektet.

Byggherren kan utse en enskildperson eller ge över ansvaret till ett företag som då utser en byggarbetsmiljösamordnare. Byggherren kan även utse sig själv. För att vara behörig som Bas P/Bas U ska den utvalde kunna styrkas med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet.

Byggherren står till svars inför arbetsmiljöverket att en behörig Bas P och Bas U har utsetts.

Byggplats Brönnestad

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter