projekt_vit_webb

Konsulter inom bygg och fastigheter

Genomför tryggare och svordomsfria processer

1 kontakt

Bygg och förvaltningsprocesser är komplexa som det är, med oss har du 1 partner med alla tjänster under samma tak.

Digitalisera mera

För hållbara och optimerade processer är digitaliseringen ett naturligt inslag. Gör det inte mer komplicerat än så, vi gör det naturligt för er.

Hållbara fastigheter

Vi har stort fokus på att era processer ska vara hållbara. Med rätt verktyg så går hållbarhet och optimering hand i hand.

Horisontella cirkeln

Vi samordnar er process alla skeden till 1. En fastighets livscykel har inget slut, de lönsammaste processerna agerar utifrån helheten.

Tjänster

Bakgrund griffeltavla

Alla våra projekt drivs av en bakomliggande kraft att skapa något beständigt. Helt enkelt platser att längta till. För att detta ska fungera så ska vi vara tydliga och ta personligt ansvar. Därför genomsyras vår organisation av enkelt ledarskap, personligt engagemang, högt tempo och energi när backen är som brantast.

Vi kallar det hjärta, hjärna och jävlaranamma.

Håkan Bäckström
VD, Planör

"Vi erbjuder tjänster från tidiga skeden tills era visioner är verklighet. Inom Planör har vi alla kompetenser ni behöver och har goda kontakter med entreprenad där vi hjälper till med upphandlingen och samordningen.

Med en kontakt kan ni få alla era behov tillgodosedda. Är ert projekt en idé eller redan i full gång? Vi kan stötta er i de delar ni önskar eller leda hela projektet. Vi anpassar oss efter era behov."

Projektledning

Våra projektledare är redo att steppa in där ni behöver, oavsett små eller stora och komplexa projekt. Vi har erfarenhet och kompenet inom alla skeden och alla typer av projekt.

Översikt byggplats
High Five

Trygghet

Våra projektledare är redo att steppa in där ni behöver, oavsett små eller stora och komplexa projekt. Vi har erfarenhet och kompenet inom alla skeden och alla typer av projekt.

Installation

Våra projektledare är redo att steppa in där ni behöver, oavsett små eller stora och komplexa projekt. Vi har erfarenhet och kompenet inom alla skeden och alla typer av projekt.

Installation
Kv Kung Oskar

Hållbar fastighetsutveckling

Våra projektledare är redo att steppa in där ni behöver, oavsett små eller stora och komplexa projekt. Vi har erfarenhet och kompenet inom alla skeden och alla typer av projekt.

Övertygad än?

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter