Planör lanserar nytt bolag för att snabba på branschens digitalisering inom proptech

Inför 2024 lanserar Planör syskonbolaget Proptech management. Bolaget kommer att erbjuda tjänster inom Proptech som kommer att revolutionera fastighetsägarnas arbetssätt att förvalta och utveckla fastigheter. Med ett helhetsgrepp samt ett öga för kundens specifika behov hjälper Proptech Management fastighetsägare att framtidssäkra fastighetsdata, sänka kostnaderna och sin klimatpåverkan samt öka värdet. 

”Det snackas mycket om problemen som finns inom branschen men vi tycker att lösningen går för långsamt fram och nu kliver vi fram för att visa vägen. För att utveckla och förvalta en fastighet finns många aspekter att ta hänsyn till, olika utgångslägen men som direkt påverkar varandra. Det finns många duktiga aktörer inom sina områden idag, men få som förstår helheten och samordningen av hela fastighetens livscykel. Därför tar vi ett helhetsgrepp av hela processen av strukturering och arbetssätt och håller beställaren i handen hela vägen in i mål samtidigt som vi sitter med våra unika lösningar” – berättar Håkan Bäckström, Proptech Management

Läget nöjd är ett farligt tillstånd, branschen har varit nöjd under lång tid i historien. Det här är vår möjlighet att sluta vara nöjd och agera för att bli ännu starkare, ännu bättre. 2024 är året då vi får kontroll över våra fastigheter och våra underhållsplaner, året då felanmälningarna näst intill automatiseras och slutar stjäla av vår tid och framför allt, året när vi menar allvar och agerar med full kraft för att 2050 vara klimatneutrala. 

”Vi har under en längre tid haft verktygen och arbetssätten för att utveckla och optimera inför det framtida helt digitaliserade samhället, det här är inget nytt. Varför branschen inte gjort det tidigare är för att det inte funnits något incitament, nu är vi tvingade att göra en förändring för att ta oss igenom denna inflation starkare än vi var innan och under årens gång har vi hunnit utveckla och vässa till processen till sitt yttersta. Det finns många ben att stå på när det gäller fastigheter var av 3 viktiga är kostnaderna, värdet och klimatpåverkan. Alla 3 är lika viktiga och beroende av varandra vilket vår process gynnar starkt. ” – fortsätter Håkan.

Det är jäkligt tufft i och med den höga inflation Sverige befinner sig i. Höga räntor, höga elpriser och höga materialkostnader som nöter på branschens vad vi tidigare tyckt stabila arbetssätt och processer. Men det är också en fantastisk möjlighet att kunna utveckla till något bättre och att agera för att på allvar ta tag i klimatkrisen.  

”Om vi menar allvar med våra hållbarhetsmål och att uppnå ett klimatneutralt Sverige 2050 så är detta den enda vägen att gå. Vi måste digitalisera för att kunna få kontroll, optimera driften och minska utsläppen. Vi kan prata hur mycket som helst, men så länge vi inte agerar kommer våra barnbarn och barnbarnsbarn inte ha en trygg miljö att växa upp i, det är dags att agera på allvar” – avslutar Håkan Bäckström.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *