Underhållsplanering

Underhållsplaner ligger till till grund för budgeten under fastighetens livslängd. Med en väl genomarbetad underhållsplan så minimeras riskerna för plötsliga och oförväntade kostnader. Vi minimerar även kostnader som vi hade kunna hålla nere med rätt underhållning.

Rätt förutsättningar för en lyckad underhållsplan

Varje fastighet är unik och för att ta fram stadiga underhållsplaner behöver fastigheten genomgå statusbesiktningar med jämna mellanrum. Olika delar av fastigheten behöver besiktigas olika ofta pga av att slitaget är högre av vissa delar än andra.

Vid statusbesiktningar är drönaren ett smidigt verktyg att ta till för att nå dit vi inte ser. T ex vid tak och fasadbesiktningar är drönar ett väldigt värdefullt verktyg. Vi kan även mäta tätheten av t ex fönstren för att avgöra värmeförluster.

Kalkyl och förbättringar

Fastighetsägaren har ansvaret för drift och förvaltning av fastigheten. Det kan även innebära att göra förbättringar som kommer att gynna för era kunder eller budgeten. Vi hjälper er att göra beräkningar och att ta fram kalkyler vid förbättringsåtgärder för att finnas som stöd i era beslut. Det kan t ex vara hur mycket driftkostnaderna sjunker om ni byter fönster med bättre isolering och minskar värmeförlusten.

Hur omfattande är en underhållsplan?

Utifrån fastigheten och verksamhetens behov kan underhållsplaner se olika ut. De kan variera mellan antal fastigheter, tidsspann och specifika områden. Hur omfattande underhållsplanen ska vara bestäms utifrån en nära dialog med beställar och den information som samlats in i början av arbetet.

Höghus

Hur tas en underhållsplan fram?

Enkelt sammanfattat kan man beskriva gången som nedan:

    • Samla ihop all information som finns. Vid nyproduktioner eller om/tillbyggnader finns detta redan i 3D modellen.
    • Statusbesiktningar och mängdtagningar. Beroende på fastighet och verksamhet kan vi även rekommendera att 3D-scanna era ytor om ni saknar korrekt underlag.
    • Underhållsplanen arbetas fram utifrån underlaget från de tidigare stegen.
    • Vi går igenom planen och hjälper er att komma igång.
Planör FM logga

Planör FM

Underhållsplaner är Planör FMs specialité. Där kan ni får hjälp med att effektivisera er drift och förvaltning även utöver underhållsplaner.

I en digital fastighetsförvaltning sammanställs alla underhållsplaner i den digitala tvillingen tillsammans med fastighetens all drift och information.

Är ni nyfiken på en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter