En underhållsplan är en planering av fastighetens kommande behov av underhåll och innehåller vad som behöver göras, när det behöver göras och till vilken kostnad. En underhållsplan är fastighetsägarens viktigaste verktyg för en långsiktig förvaltning och för att behålla samt öka fastighetsvärdet. Underhållsplanen brukar innefatta underhåll för 10-30 år framåt. Det är endast planerat underhåll som tas med och inte de löpande reparationerna som kan uppstå. Däremot så minskar de löpande reparationerna med en välplanerad underhållsplan.

Vem behöver en underhållsplan?

Alla fastigheter och brf:er bör ha en underhållsplan för att kunna planera och strukterar sin förvaltning samt för att driva en hållbar ekonomi med så få akuta åtgärder som möjligt. Med ett välplanerat underhåll minskar plötsliga reparationer och underhållet kan samordnas på ett bra sätt, både rent praktiskt och ekonomiskt.

Varför behövs en underhållsplan?

Oavsett en liten eller stor fastighet så finns det många komponenter som ska ses över och underhållas. All teknik, material, installation med mera har olika underhållsbehov och olika långa livslängd. Om inte underhållet sköts optimalt får lösa akuta åtgärder, får högre driftkostnader och saker kan gå sönder och behöver repareras vilket blir en större kostnad än om vi underhållit det rätt.

En ej underhållen fastighet kan även bli en hälsorisk om t ex ventilationen går sönder och inomhusklimat försämras eller fastigheten får mögelangrepp som kan vara svåra att upptäcka tidigt.

Underhållplanen samordnar fastighetens alla komponenter

En underhållsplan ska också hjälpa till att samordna alla komponenter och dess underhållsbehov. Det är svårt att hålla reda på all annars och det är lätt att underhåll faller mellan stolarna. Samt att man får en långsiktig insikt i fastigheten och ger rätt förutsättningar för en optimal förvaltning.

Installation ventilation
Digitalt fastighetssystem översikt

Digitaliserad underhållsplan

I en digitaliserad förvaltning är även underhållsplanerna fullt digitala. Då menar vi inte enbart att du kan läsa underhållsplanen via nätet utan att den är direkt kopplad till ditt fastighetssystem och er digitala tvilling tillsammans med serviceavtal, garantier, statusbesiktningar, historik m.m. Du når enkelt informationen från alla enheter och med ett molnbaserat system kan du enkelt nå information vart du än befinner dig.

I den digitala tvillingen är alla komponenter med. Här kan du klicka på den aktuella komponenten och få upp all relevant information du behöver. Du kan även visualisera komponenten och dess utrymme samt enkelt dela med dig av vägvisning för t ex service eller reparatör.

Förenklat underhåll

Med ett digitalt arbetssätt förenklar och kvalitetssäkrar vi våra underhållsplaner och arbetet runt om dom. 3 fördelar med digitala underhållsplaner i ett digitalt fastighetssystem är:

Tids och resursoptimering - För att få full översikt och enkelt planering sammanställs underhållsplaner och planeringen i 1 och samma plattform som är kopplad till den digitala tvillingen.

Full kontroll - Med ett direktuppkopplat system med allt i samma plattform når vi enkelt korrekt information vid rätt tillfälle om fastigheten och det planerade underhållet.

Molnbaserad och mobilvänlig förvaltning - Ute på språng eller på kontoret, inget hindrar oss att ha övervaka status av underhåll samt skicka och tilldela uppgifter till rätt person oavsett vart vi befinner oss. Plattformen fungerar lika bra via mobilen, padda och dator och vi kan enkelt svara och rapportera status i alla situationer.

Mcdonalds

McDonalds Finland - Sparar 250.000kr/år på bara kopieringskostnader. "Ökad transparans och kvalité av underhållsarbete"

"Detta har gjort vårt arbete lättare och gör det möjligt för oss att fokusera mer på vår service mot interna och externa kunder. Som ett exempel sparar vi ca 150 arbetstimmar årligen. Bara på kopieringskostnader sparar vi 250.000kr per år"

McDonalds i Finland har valt att digitalisera sina underhållsplaner, läs mer om deras svordomar och deras lösningar med hjälp av digitaliseringen.

Magnus brink utan bakgrund

Är ni i behov av en underhållsplan?

Hur tas en underhållsplan fram?

Enkelt sammanfattat kan man beskriva gången som nedan:

  • Samla ihop all information som finns.
  • Gör statusbesiktningar och inventeringar. Beroende på fastighet och verksamhet kan vi även rekommendera att 3D-scanna era ytor om ni saknar korrekt underlag. Detta är även ett effektivt sätt vid inventering.
  • Underhållsplanen arbetas fram utifrån underlaget från de tidigare stegen.
  • Vi går igenom planen och hjälper er att komma igång.
  • Om ni önskar bli digitala modelleras en digital tvilling och implementeras i ett molnbaserat fastighetssystem.
3D scanner

Rätt förutsättningar för en lyckad underhållsplan

Varje fastighet är unik och för att ta fram stadiga underhållsplaner behöver fastigheten genomgå statusbesiktningar med jämna mellanrum. Olika delar av fastigheten behöver besiktigas olika ofta pga av att slitaget är högre av vissa delar än andra.

Vid statusbesiktningar är drönaren ett smidigt verktyg att ta till för att nå dit vi inte ser. T ex vid tak och fasadbesiktningar är drönar ett väldigt värdefullt verktyg. Vi kan även mäta tätheten av t ex fönstren för att avgöra värmeförluster.

Kalkyl och förbättringar

Fastighetsägaren har ansvaret för drift och förvaltning av fastigheten. Det kan även innebära att göra förbättringar som kommer att gynna för era kunder eller budgeten. Vi hjälper er att göra beräkningar och att ta fram kalkyler vid förbättringsåtgärder för att finnas som stöd i era beslut. Det kan t ex vara hur mycket driftkostnaderna sjunker om ni byter fönster med bättre isolering och minskar värmeförlusten-

Hur omfattande är en underhållsplan?

Utifrån fastigheten och verksamhetens behov kan underhållsplaner se olika ut. De kan variera mellan antal fastigheter, tidsspann och specifika områden. Hur omfattande underhållsplanen ska vara bestäms utifrån en nära dialog med beställar och den information som samlats in i början av arbetet.

Underhållsplaner är Planör FMs specialité. Där kan ni får hjälp med att effektivisera er drift och förvaltning även utöver underhållsplaner.

I en digital fastighetsförvaltning sammanställs alla underhållsplaner i den digitala tvillingen tillsammans med fastighetens all drift och information.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter