Teknisk förvaltning

Oavsett hur digital vi gör förvaltningen så kommer vi aldrig sluta att förvalta. När vi har implementerat den digitala fastighetsförvaltningen kan vi hjälpa till med tjänsterna inom teknisk förvaltning som vi såklart måste fortsätta genomföra. Skillnaden nu är att all hantering sker via samma plattform och vi hat i implementeringen säkerställt att all information är korrekt.

Vad är teknisk förvaltning?

Den tekniska förvaltningen har ansvaret för fastighetens värde och långsiktiga hållbarhet. Här ingår skötsel, tillsyn, underhåll och besiktning av fastigheten och alla dess installationer.

Teknisk förvaltning

Vad kan Planör erbjuda? 

Våra förvaltare har många års erfarenhet av olika verksamheter och fastigheter vilka kan hjälpa er med er tekniska förvaltning. Inom Planör har vi specialisetr på fastighetsutveckling, underhållsplanering och besiktningsmän vilket gör att hela er förvaltning kan skötas intern på Planör.

Skulle extern konsult behöva tas in i uppdraget har vi ett brett kontaktnät där vi hjälper till med upphandling och avtal.

Vi får tillgång till er digitala tvilling som vi använder som verktyg i vår förvaltning och håller uppdaterad med det arbete vi tillför. Vårt stöd inom teknisk förvaltning kan vara en trygghet vid implementeringen av er digitala fastighetsförvaltning och tillsammans kan vi arbeta sida vid sida för att hitta de effektivaste arbetssätten i det nya.

I vilken grad hjälper Planör till? 

I en nära dialog med beställaren hittar vi det optimala samarbetssättet och graden av stöttning för att avlasta och öka maximalt med värde. Vi kan gå in och ta ett helhetsgrepp om er fastighet eller bara aggera råd i vissa frågor. Vi är högt anpassningsbara och skräddarsyr efter era behov.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!