Samordning och projektledning

Samordning och projektledning - Inom Planör har vi kompetens inom en fastighets alla skeden. Vi har stor förståelse för hela ledet vilket gör att vi ser processerna med ett helhetsperspektiv och kan ta oss an alla uppdrag oavsett vilket skede vi kliver in i.

Horisontell cirkel - Projektledning

I alla uppdrag vi tar oss an har vi med oss vår horisontella cirkel som en naturlig del i vårt arbetssätt. Vi ser hela processen ur ett helhetsperspektiv där vi har med en digital förvaltning i dialogen redan i tidiga skeden för att minimera dubbelarbete senare i processen. Modellen som projekteras i tidigt skede kan redan då förberedas för en digital förvaltning och modelleras för att kunna återanvändas efter färdigproduktion.

Den horisontella cirkeln visar även att vi har kompetens för alla skeden och att cirkeln går igenom även efter färdigproduktion, vid t ex underhåll och tillbyggnad. Vi kan hjälpa er med både förvaltningen och allt kommande underhåll och bygg.

Horisontell Cirkel BIM
Samordning och projektledning

Samordna - Helhetsperspektiv

Att skapa mer värde är ett mål för all i fastighetsbranschen och vi vet att värden inom ekonomi, kund och miljö är viktiga vid förvaltningen. Det finns många program och planer som ligger till grund för att hela tiden höja värdarna och målen kring fastigheten.

Vi anser att det som skapar de högsta värderna är att ha kontroll vilket man får bäst genom att samla att på 1 ställe. Vi löser detta genom att samordna all er hantering och planering ni har för er fastighet till en och samma plattform. Den effektiviseringen av arbetssättet och den översikt det ger av att ha allt samlat på samma ställe ökar både värden  och minskar kostnaderna. Genom att överlåta de uppgifter till datorn som kan ta hand om det lika väl som oss, om inte än bättre än människan så kan vi arbeta mer med de frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Som tex kundvård och relationskapande arbete.

Exempel på de områden vi samordnar till en plattform:

  • Energi
  • Säkerhet
  • Ekonomi
  • Vatten
  • Miljö
  • Underhållsplaner

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Andra tjänster som kanske intresserar dig