Implementering, utbildning och support

Implementering - En förändring ska kännas kul och givande, inte mastig och ohanterligt. Vi ser till att skapa trygghet i förändringsprocessen genom att ta hand om implementeringen och se till att den blir korrekt gjord, utbilda inom det ni känner behov av och agera support i de ärenden som ni vill ha vår hjälp vid.

Implementering

Vi gör hela implementeringen åt er. Efter en grundlig behovsanalys har vi full koll på vad som finns, vad som behöver kompletteras med och hur vi ska sätta allt i bruk. Vi samlar ihop all data och implementerar det i den digitala tvillingen och i det nya arbetssättet. Vi följer upp, utvärderar och förbättrar det vi ser att ni kan effektivisera. En implementering kan ske i flera steg beroende på hur stora förändringar man är redo för och vilka optimerande verktyg som används sen tidigare och inte.

Utbildning

Med vår kompetens inom Planör kan vi utbilda i både program och processer inom alla fastighetens skeden. Vi ser det som en värdefull tillgång då förståelsen bakom arbetssätt kan stärka förståelse både i dialoger och beslut med andra aktörer inom branschen och vid olika skeden.

I detta forum så tänker ni förmodligen framförallt på det fastighetssystem och tillägg ni använder. Vi anpassar utbildningen efter ert upplägg och era förkunskaper. Vart efterhand systemet byggs på så utbildar vi i de delar som ni behöver stöd i och när nya kollegor kommer till teamet ser vi till att de får rätt start om ni så önskar. I en nära dialog så anpassar vi processen efter era behov där ni vill ha stödet.

Utöver er fastighetsförvaltning så hjälper vi er gärna att få högre förståelse i de processer som ni möter runt om. T ex vid hantering av underhållsplaner, renoveringar och tillbyggnader. Kunskap som gör att man kan vara mer delaktig i tidiga skeden av byggprocessen ger er mer utrymme att vara med och påverka.

Exempel på program och arbetssätt vi kan ge en introduktion i är:

 • Bluebeem - ritningshanteringsprogram
 • Solibri - kollissionskontroll
 • Revit - 3D projektering
 • Högre förståelse för tidiga skeden i byggprocessen.

Support

När första implementeringen är gjord stöttar vi i den grad ni önskar. Från att vi kan hantera all support vad gäller systemet, felanmälningar och ärenden till att vi stöttar vissa delar. Vi finns tillgänliga helt efter era behov.

Några exempel på hur vi kan hjälpa till:

 • Driftsätta
 • Ladda upp dokument
 • Justera förändringar i fastighet t ex ritningar
 • Hantera felanmälan
 • Underhålla underhållsplaner
 • Uppdatera kundregister
 • Teknisk fastighetsförvaltning

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!