Digital Tvilling

En digital tvilling (DT) är det unika med en digital fastighetsförvaltning och kärnan i hela arbetssättet. Den digitala tvillingen är inte längre någon ny teknik men arbetssättet runt om utvecklas ständigt. Om vi utnyttjar den rätt kan vi uppnå ett effektivt arbetssätt. En digital tvilling är just som det låter, en tvilling av fastigheten. Den är då heller aldrig en annan DT lik, alla fastigheter har sina unika behov vilket DT:n avspeglar även digitalt.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en exakt kopia av fastigheten som avspeglar fastigheten visuellt, dess egenskaper och hälsa i realtid via dess driftsensorer. En maximalt detaljerad digital tvilling innehåller all information om konstruktion och inredning, alla installationer, driftdata m.m. Detaljnivån varierar utifrån varje fastighets behov, t ex så har oftast t ex lagerlokaler lägre detaljnivå än inredda kontor.

Den digitala tvillingen hanteras i ett digitalt fastighetssystem där allt finns samlat på samma ställe. Systemet samlar all hantering av drift och underhåll, dokumentation och felanmälningar på 1 plattform.

Vad är skillnaden mellan en 3D modell och en digital tvilling?

3D modellen används framförallt vid ny-, om- och tillbyggnad för relationshandlingar, bygghandlingar, projektering, visualisering m.m. En 3D modell innehåller flera digitala modeller från olika discipliner för design, konstruktion och installation. Den digitala tvillingen är en levande kopia av fastigheten, genom att all information samlas in från förvaltningen och från fastighetens sensorer.

Den digitala tvillingen är i grunden en 3D modell som är uppkopplad till fastighetens via sensorer och förvaltningssystemet.

Hur används en digital tvilling i fastighetsförvaltningen?

Grunden i den digital fastighetsförvaltningen är att effektivisera genom att samla all hantering och information på 1 plattform, den digitala tvillingen. Vi skapar bättre översikt, högre förståelse och effektivare arbetssätt.

Den digitala tvillingen är vårt centrum för hantering och information, genom att koppla all data vi får in om fastigheten till DT:n får vi full kontroll över all drift av fastigheten.

Till den digitala tvillingen kopplar vi underhållsplaner, drift och sensorer, ärendehantering  & helpdesk m.m.

Digital tvilling ventilation
Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om den digitala tvillingen?

Har du några frågor eller är ni intresserade av en digital tvilling och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Hur är Planör unika med den digitala tvillingen?

Vi är inte dom enda som har förstått nyttan med den digitala tvillingen, i branschen är den känd men inom fastighetsförvaltning är den inte utnyttjad till sin fulla kapacitet vilket vi vill ändra på!

3D scanning cannar för en korrekt digital tvilling

Vi föreslår alltid att scanna fastigheten när man vill skapa en digital tvilling, vi kallar det en livslång investering då korrekta mått är det absoluts viktigaste i alla kommande underhåll och renoveringar, värderingar, energioptimering m.m. för att inte dra på sig kostsamma missar eller förlora värdefulla intäkter. Vi har tyvärr stött på många ritningar som inte stämmer överens med verkligheten vilket skapat många svordomar.

 

Vi återanvänder den digitala tvillingen från tidigare skeden

Om det finns en modell med ifrån byggskedet ser vi till att ta tillvara på den. Vi scannar fastigheten efter byggnationen är klar för att garantera att byggnationen blivit som modellen illustrerat. Modellen granskas utefter nya scanningsbilder och korrigeras om så behövs. Information som finns i modellen från bygget som anses värdefullt att ha med ser vi till att ta med in i förvaltningens digitala tvilling.

Det sparar mycket tid att ta tillvara på modellen och korrigera den befintliga än att modellera en ny.

Värdeökande insatser med den digitala tvillingen

Med den digitala tvillingen tar vi lätt full kontroll över all information om vår fastighet vilket gör att vi kan optimera vårt arbete för värdeökande insatser. Med den digitala tvillingen kan vi arbeta mer effektivt med den visuella uppföljningen av förvaltningen, vi kan se vart i fastigheten vi har felanmälningar, driftstörning, förändring i vattenförbrukning, uthyrda platser m.m. Det ger oss en översikt över hela fastighetens status.

 

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter