Behovsanalys

Vad är en behovsanalys?

En behovsanalys är en undersökning där de behov man har specificerad, om de är uppfyllda eller ej samt hur vi ska uppfylla det som inte är på plats idag. Grunden för en behovsanalys är att vi ska göra en förändring av något slag, antingen att något går att förbättra eller att vi behöver tänka om. Efter behovsanalysen följer en kartläggning samt en beskrivning. Hela processen ska bidra till en tydlig sammanfattning innefattande vad, hur, vem och när inför projektets start.

Sjukhus behovsanalys

Varför behövs en behovsanalys? 

Behovsanalysen går ut på att identifierar vilka utmaningar och mål ni har med er verksamhet i er befintliga fastighetsförvaltning. Vi tar reda på förutsättningar, gällande resurser, befintliga system och i vilken digital mognadsfas er verksamhet befinner sig i. Utifrån den behovsanalysen prioriterar vi vad som är viktigt för just er och tar sedan fram råd och en handlingsplan för att optimera er fastighet.

När görs behovsanalysen?

Behovsanalysen är det första som tas fram när vi planerar att starta ett projekt. Utifrån behovsanalysen sker sen den vidare planeringen då behovsbilden är tydlig för alla aktörer i kommande skeden.

Magnus brink utan bakgrund

Går ni i tankarna om att göra en behovsanalys?

Har du några frågor eller är ni intresserade av en behovsanalys?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Vem gör behovsanalysen?

Det finns ingen mall för vem som ska involveras vid en behovsanalys, det beror på projektet. Det som påverkar är t ex vem som äger fastigheten, vilket användningsområde är verksamt, är det privat eller offentlig sektor?
Vi listar här några roller som kan vara involverade i en behovsanalys:

 • Fastighetsägare
 • Fastighetschef
 • Fastighetsförvaltare
 • Verksamhetschef
 • Regionstyrelse
 • Regionfullmäktig

Hur gör man en behovsanalys?

Varje fastighets och verksamhet är unik, lika så är frågeställningarna som ska tas upp vid en behovsanalys. Här listar vi några förslag på frågeställningar för varje steg och en förenklad processbeskrivning av hur man tar fram en behovsanalys.

 1. Kartlägg behovet
  Vilka behov finns som idag inte uppfylls?
  När i tid behöver dessa behov uppfyllas? Varför?
  Vilka konsekvenser finns om behovet inte uppfylls i tid?
  Vad fungerar bra nu och vad behöver förbättras?
  Hur ser organisationen ut? Vilka behov har organisationen, hur ska förändringen hanteras och användas?
  Finns rätt förutsättningar för förändringen inom organisationen eller behöver vi exern hjälp? Vad i sådanafall?
  Vilka krav ska ställas i förändringsresan samt hur ska dessa följas upp?
  Finns det en tidigare process att ta lärdom från, en grund att jobba utifrån? Vad gick bra respektive mindre bra då?
 2. Analysera behovet
  Utifrån kartläggningen av behoven och värdera samt analysera den information som inhämtats och preciserats.
  Hur ska projektet genomföras? I egen regi, via upphandling eller av intern verksamhetsutveckling?
  Strukturera analysen som har tagits fram.
 3. Beskriv behovet
  Efter kartläggning och analys av behoven sammanfattas allt, tydligt och specifikt i en behovsbeskrivning. Här definieras Behovet, målen, hur det ska uppnås samt vad som ska göras och vilken kompetens som krävs.
  Beskrivningen ska vara tydlig för leverantörer och eventuellt kommande upphandlingar.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Digital förvaltning

Ska vi digitalisera vår fastighetsförvaltning?
Vad vinner vi på att digitalisera vår fastighetsförvaltning?
Hur tar man första steget mot en digital fastighetsförvaltning?

Vi vet att det kan finnas många funderingar när man går i tankarna eller får nys om en digital fastighetsförvaltning. Varje fastighet är unik och för att ge er bästa råd och stöd så gör vi en behovsanalys som svarar på dels era frågor ni redan har, men förmodligen även på andra frågor och svårigheter ni inte identifierat än.

Digital fastighetsförvaltning
Digitalt fastighetssystem översikt

Samla på 1 ställe

Behovsanalysen ger oss rätt förutsättningar för att i nästa steg bestämma detaljnivån av den digitala tvillingen och vilket fastighetssystem som kommer att uppfylla alla era behov. Tillsammans kommer den digitala tvillingen och fastighetssystemet bli kärnan i all drift och information om er fastighet. Ni kommer att sköta all drift, underhåll och dokumentation från en och samma plattform.

Har ni korrekta dokument och handlingar?

Vi kommer även att se över de handlingar och dokument som ni idag tillhandahåller och ta reda på om dessa är korrekta och uppdaterade. T ex så är ritningar sådana dokument vi tyvärr ofta stöter på som ouppdaterade och inkorrekta. Ritningar som inte är korrekta skapar svordomar när vi ska underhålla eller bygga om.

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter