Ärendehantering och Helpdesk

Ärendehantering och helpdesk har aldrig varit så smärtfritt och skottsäkert som i den digitaliserade processen. Det digitala arbetssättet hjälper oss att hålla reda på och ger oss korrekt information vid rätt tillfälle. Vi behöver inte leta efter information, komma ihåg alla "att göra" eller hålla koll på inkorgen för felanmälningar. Allt hamnar direkt i FM modellen där du sköter allt kring din fastighet eller ditt bestånd.

När det kommer in en felanmälan eller ett annat ärende skapas en biljett i modellen där all information som behövs finns tillgänglig. Skillnaden mellan ärendehantering i FM modell mot traditionell ärendehantering är att du har allt på samma ställe vilket effektiviserar arbetet.

QR koder underlättar ärendehantering och helpdesk

Med unika QR koder placerade på fastighetens rum, installationer och objekt når vi snabbt korrekt information. Vid felanmälningar scannas QR koden och en felanmälan görs kopplad till en unik QR kod, med ett knapptryck får vi då exakt position med korrekt information vid felanmälan.

QR koden kan även skannas för att hämta information utan att göra en felanmälan.

QR kod Nawid Rahmanzai

Klimatsmartare arbetssätt

Med all information i den digitala tvillingen kan vi minska våra resor för att hantera ärenden och felanmälningar. Med korrekt information gör vi rätt val direkt och minskar på extraarbete och felbeställningar.

FM modellen vägleder rätt direkt - även för extern hjälp

FM modellen är en digital tvilling av er fastighet/bestånd och kan även användas som en karta för att hitta rätt både utifrån kopplade QR-koder och för extern hjälp. Vid en felanmälan som behöver extern hjälp för att åtgärdas kan ni dela ut behörighet till den information i FM modellen som behövs för att hantera ärendet.

Ärendehantering och helpdesk elektriker

Vägled rätt med FM modellen vid olika ärenden

Vid leveranser till er fastighet/ert bestånd kan ni från den digitala tvillingen dela behörighet rörande leveransinformation. Det finns t ex information om hur stora ytor som finns för lastbilarna att vända på och vilka ytor som godset ska lastas av på. 3D visualiseringen av ankomstplatsen ger en hög förståelse för leverantörerna innan de kommer på plats.

Lasrbilar

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Andra tjänster som kanske intresserar dig