Planör FM logga

Fastighetsförvaltning med en digital tvilling

Minska utgifterna och maximera vinsterna!

Minskad klimatpåverkan*
%
Minskat underhåll och energikostnader*
%
Snabbare servicetid*
%

*Beroende på hur man använder den digitala tvillingen

Ta kommandot över er fastighet från en enda digital plattform

Vi erbjuder implementation och stöttning i den digitala förändringsprocessen i en digital förvaltning. Vi samlar ihop all information och dokumentation om ert bestånd, gör en digital uppmätning, modellerar en digital tvilling och implementerar allt i 1 molnbaserat fastighetsbestånd. Vi samarbetar med ett par system men kan även hjälpa till att utveckla ert eventuella befintliga eller upphandla annat system. Det som passar er verksamhet bäst.

  • Ta snabba och trygga beslut utifrån realtidsdata och agera i rätt tid innan svordomarna växer.
  • Säkra värdet av fastigheten och den framtida driften genom att ta full kontroll med ett helhetsperspektiv över ert bestånd utifrån 1 plattform.
  • Planör gör det möjligt för er att ha 1 kontakt som besitter kunskaper och tjänster från tidiga skeden till förvaltning.

Case

Besparingar med molnbaserad fastighetsförvaltning
I samarbete med Granlund Manager

"Vi har kunnat gjort stora besparingar samtidigt som vi fått full synlighet av hela energiförbrukningen. Dessutom har vi en lista med åtgärder som behövs för ytterligare energibesparingar samt en förståelse för effekterna av dessa åtgärder"

"Granlund Manager har gett oss synlighet och kontroll av vår drift. Därför har vi kunnat spara 15 miljoner per år i energi och vattenkostnader. Det motsvarar upp till 15% besparingar per år"

"Detta har gjort vårt arbete lättare och gör det möjligt för oss att fokusera mer på vår service mot interna och externa kunder. Som ett exempel sparar vi ca 150 arbetstimmar årligen. Bara på kopieringskostnader sparar vi 250.000kr per år"

3 steg till en digital fastighetsförvaltning

- Som gör oss unika

Korrekt underlag

- Scanning

Utan helt korrekta kvm för era utrymmen och hela fastighetsbeståndet är det svårt att få full kontroll över förvaltningen. En mindre diff kan bli kostsamma både i drift & underhåll och även för hyresintäkter.

Vi löser denna tveksamhet med att scanna er fastighet vilket kommer ge er korrekta ytor och ett användbart bildunderlag över ert bestånd.

Fatighetens välmående i realtid

- Digital Tvilling

Med scannerns korrekta underlag modellerar vi upp en komplett digital tvilling av ert fastighetsbestånd. Den blir kärnan för all er hantering av ert bestånd och kommer att ge er en enkel översikt och hög förståelse av er förvaltning.

 

Allt på samma ställe

- Molnbaserad förvaltningsplattform

Med en molnbaserad förvaltningsplattform integrerar vi alla driftsystem, dokumentation & handlingar och den digitala tvillingen med varandra i en och samma plattform. Med hela er förvaltning samlad på 1 ställe som nås från alla enheter får ni full kontroll oavsett vart ni befinner er.

Plattformen är uppbyggt i 4 moduler:
> Förenklat underhåll
> Energieffektivisering
> Dynamisk rapportering
> Spårbar prestanda med en digital tvilling

Smidig implementering

Planera

Vi lägger upp planen för hur den smidigaste implementeringen ser ut för just er och genomför den åt er.

Inställning

Vi implementerar arbetssättet i organisationen och utbildar de som ska arbeta i systemet.

Användning

Efter en implementering kan man känna sig ensam, men inte med oss. Vi finns alltid vid er sida för support, utveckling och förbättring.

Förenklat underhåll

Med en digital fastighetsförvaltning förenklar vi underhållet av våra fastigheter

Tids och resursoptimering - Sammanställ underhållsplaner och planera allt i samma plattform kopplat till den digitala tvillingen för full översikt och enkel planering.

Full kontroll - Få korrekt information vid rätt tidpunkt om fastigheten och dess planerade underhåll oavsett vart du befinner dig via mobilen, paddan eller datorn.

Molnbaserad och mobilvänlig förvaltning - Övervaka status av underhåll samt skicka och tilldela uppgifter till rätt person. Via mobilen kan vi enkelt svara och rapportera status oavsett vart vi befinner oss.

*Film från Granlund Manager

Energieffektivisering

Vi förstår hur viktig klimatfrågan är för fastighetsägare vilket vi tar på allvar. Energiförbrukningen har en direkt påverkan på både CO2-avtrycket och kostnaderna vilket minimera så optimalt som möjligt.

Energiförbrukningen - Genom att mäta, säkerställa och rapportera fastighetens drift för att effektivisera driften och minska klimatavtrycket tar vi kontrollen över förbrukningen.

Inomhusklimat - Att finna det optimala inomhusklimatet för att säkerställa användarens välbefinnande och skapa ett hållbart klimat och förbrukning är enkelt med den samlade dirften.

Integrering och spårning - Med Granlund Manager kan vi säkerställa energiförbrukningen, inomhusklimatet och teknisk driftdata från olika källor i en och samma plattform. Vi kan sätta upp specifika mål som vi spårar för att få full kontroll över den optimala förbrukningen och förhållanden.

Anpassningsbar och dynamisk rapportering

Rapporteringsmöjligheter för underhållsprocesser och energiförbrukning - Skapa skräddarsydda och dynamiska rapporter till den digitala tvillingen och följ relevanta KPI:er för underhåll, energiförbrukning och kostnader.

1 programvara för all data - Till Granlund manager kan vi integrera flera olika programvaror och samla all projekt- och budgetinformation. I plattformen kan vi samla in all fastighetsdata vilket ger oss en heltäckande bild över hela fastighetsbeståndet.

Skräddarsydd rapportering - Utifrån den information vi samlar ihop skapas rapporter utifrån varje användares unika behov. Det är enkelt att sätta upp olika filter som te x byggnadsstorlek, ålder, underhållsföretag m.m. Rapporterna kan lätt integreras i externa rapporteringssystem och på så sätt är det enkel att kombinera fastighets - och affärs data för fortsatt analys.

*Film från Granlund Manager

Spåra prestanda med en digital tvilling

Den digitala tvillingen hjälper till att hantera all fastighetsrelaterade data och kan innehålla data från byggskedet, IoT enheter, automationssystem och användarens information. Det ökar förståelsen av fastigheten.

Genom att kombinera information från alla olika källor med vår digitala tvilling kan vi använda den som en kommunikationskanal mellan fastighetsägare, underhållspersonal och slutanvändare. Med den kontroll vi får över vårt bestånd kan vi ta smartare beslut.

Utifrån de mål vi satt upp kan vi ta fram 3D visualiseringar av hur inomhusförhållandena har presenterat.

*Film från Granlund Manager

Planör finns vid er sida i alla skeden

Planörs produktkatalog täcker alla skeden fastigheten kommer att möta, från tidiga skeden till förvaltningen. Oavsett vad ni har framför er kan ni vara trygga med oss bredvid, 1 kontakt som löser alla svordomar. Vi erbjuder ett helhetskoncept där ni kan välja och vraka bland de gobitar ni är intresserade av. Ett urval tjänster FM erbjuder utöver helhetskonceptet presenterat ovan:

Den horisontella cirkeln

Den horisontella cirkeln är en illustration av vårt arbetssätt, en cirkel som inte har ett slut utan börjar om igen, precis som en fastighets livscykel ser ut. Det horisontella arbetssättet illustreras när vi lägger cirkeln ner och ser alla skeden i samma plan. Vi ser helheten och arbetar inte i stuprör oavsett vilket skede vi är i vilket gör att vi är beredda på vad som komma skall. Ni kan komma in i cirkeln där det passar er, vi står alltid redo för att hjälpa till.

Projektledning horisontell cirkel

Planörs tjänster

Vi hjälper gärna till med tjänster inom våra 2 andra affärsområden som du kan behöva i utvecklandet och underhållandet av er fastighet.

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter