Projekteringsledare

Alla uppdrag är unika

Våra projektörer och projekteringsledare har många års erfarenhet och ser varje uppdrag som unikt. Varje fastighet och vision har sina unika behov som är viktiga att identifiera och ta hänsyn till för hållbara processer. Vi projekterar för byggnader som ska stå hundra år framöver och hållbara fastigheter är viktigare än någonsin.

Projekteringsledning med 3D modellen som kärna

Vår standard är att alla discipliner projekterar i 3D för att skapa en 3D modell av fastigheten. Det ger en bättre visualisering, ökar förståelsen och är viktigt vid granskning av modellen innan produktion. När vi är med från tidigt skede lämnas en kravställd 3D modell över som projektörerna sedan projekterar vidare på. Det gör att vi inte behöver skapa en ny modell i detta skede utan ärver en befintligt och fortsätter i samma vilket sparar tid och eventuella missförstånd.

Beställaren äger sin 3D modell och vi ser till att den är komplett och korrekt.

Två personer studerar ritad griffeltavla

Eliminera fel och onödiga kostnader

Byggbranschen är känd för fel och kostnader som skenar iväg. Vi kan inte stå bakom denna trend och gör allt i vår makt för att minimera missar som leder till förseningar och onödiga kostnader.  Våra projekteringsledare optimerar och kvalitetssäkrar med olika digitala verktyg för att täcka alla fallgropar som kan tänkas komma. När alla discipliners modeller slås ihop i samma modell kan vi automatiskt granska kollisioner mellan disciplinerna och kvalitetskontroller med digitala verktyg. Vi har även väl utvecklade arbetsmetoder där vi samgranskar vilket projekteringsledaren samordnar.

De digitala verktygen låter oss jobba i samma modell oavsett vart vi befinner oss. Vi är inte beroende av att sitta i samma rum vilket gör det väldigt flexibelt.

Kollisioner, felbeställningar eller fel mått har vi lagt bakom oss tack vare 3D vyn och de digitala verktyg som hjälper oss att upptäcka missarna innan vi kommer ut på byggplatsen.

Boverket rapporterar om att fel, brister och kostnader i byggbranschen kostar 111 miljarder kronor per år. Projekteringsfasen är ett viktigt skede för hållbara byggprocesser där korrekt underlag är . När utformningen och funktionerna för fastigheten planeras är det många aktörer som ska samordnas när ventilation, el, material m.m. ska slås ihop till en väl fungerande fastighet. Projekteringsledaren samordnar alla projektörer och deras ritningar och optimerar för kommande byggprojekt.

Under projekteringen formas hela grunden för fastigheten när det gäller design, funktion, teknik och ekonomi. Alla har det gemensamma målet att sätta grunden för en lyckad byggprocess.

Korrekta Relationshandlingar inför projektering
Pontus B hemsida

Vill ni veta mer om 3D scanning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av 3D scanning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter