Drönarflygning

Drönarflygning - Drönaren är ett digitalt verktyg som förenklar och effektiviserar arbetsuppgifter både inför, under byggnationen och även efter vid vid förvaltningen. Vi har drönarpiloter som kan hjälpa er att nå högre upp och vid trängre utrymmen oavsett vart ni befinner er.

Drönaren skapar säkrare arbetsmetoder och minskar riskerna för skador vid inspektioner på höga höjder, trånga utrymmen och mitt i bygget med många maskiner som rullar.

Innan byggstart

Marknivåer

Vid planering använder vi drönaren för att dokumentera och mäta marknivåer. Vi kan även använda underlaget vid gestaltning av modellen och skapa mer visuella bilder av hur det kommer att se ur.

Mängdtagning 

Med drönare får vi snabbt en översikt över ytor och kan mäta mängder av t ex sand och grus.

Volymmätning

Med drönaren kan vi även mäta volymer i markens ojämnheter som ger oss beräkningar för hur mycket utfyllnadsmassa som krävs.

Komplettera modellen

Genom att mäta och fota utanför fastigheten högre upp dit scannern inte når på utsidan kan vi få fram underlag vid modelleringen av befintlig fastighet som kompletterar scannerns underlag från insidan.

Under byggtiden

Dokumentation och uppföljning

Under byggets gång flyger vi ofta med drönare för att dokumentera och följa upp processen.

Underlag för beslut

Bildunderlaget kan användas vid möten som diskussions och beslutsunderlag.

Flexibilitet

Avståndet mellan beställare, konsulter och byggplats ska inte vara ett hinder. Med drönarens bildunderlag får man lätt en överblick och detaljbilder över byggprocessens framfart. Vi kan t ex genomföra byggmöten på distans med hjälp av digitala verktyg och dokumentation från drönaren.

Vid förvaltning

Besiktningar

Med hjälp av drönaren når vi enkelt och riskfritt högre höjder. Att besikta tak och fasader blir effektivt med drönaren som verktyg Även ventilationsbesiktningar med aggregat på taken blir effektiva när man flyger drönaren över alla taken samtidigt istället för att besöka vardera tak för sig.

Värmekamera

Med värmekameran kan man upptäcka värmeläckage och där av kunna mäta energiförluster.

Underhållsplaner

Inför underhållsplanerna kan man snabbt få en bra överblick av fastighetens status. Antingen inför planering eller uppföljning av underhållsplanen effektiv vid

 

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter