3D modell

Ett konstant informationsflöde, med digtial tillgång oavsett vart du befinner dig och ett hårt grepp om processens klimatavtryck

En 3D modell genom hela livscykeln 

- Hållbart byggande

En 3D modell är en modellering av fastigheten, den kan visualisera en vision vid nyproduktion eller avspegla en befintliga fastighet. Dess främsta fördelar är ökad förståelse hos alla engagerade i projektet, kollisionskontroller som säkerställer bygghandlingarna och alla samlad data så som objektbeskrivningar och historik. En 3D modell kan vara väldigt enkelt uppbyggd eller väldigt väl detaljerad, hur modellen ska se ut beror på beställarens behov och vilka mål man har med fastigheten genom livscykeln.

Lyssna på Pontus Böttern som tar oss igenom modellens livscykel från tidiga skeden till förvaltning.

Tidiga skeden - 3D modell som värdehandling

Modellen förenklar genom att samla all information på 1 ställe och av sin dynamiska design som är enkel att forma om. Genom att ta till denna teknik redan i tidigt skede vid första skiss sparar vi mycket tid med hjälp av den automatisering som 3D modellen assisterar oss med. Alla handlingar som tas fram i tidigt skeden kan tillhandahållas av modellen och modellen bli värdehandlingen vid bygglovsansökan och upphandlingar.

Projektering - 3D modell som mötesplats

När de olika disciplinerna ska samarbeta vid projekteringen blir hela processen enkel och säker när allt sker via 3D modellen. Projektledare samordnar alla discipliners modeller till 1 där alla ritningar samlas i samma 3D modell.

3D modellen assisterar oss genom att identifierar alla krockar mellan installationer och design, men även kvalitéts och lagkrav som inte uppfylls. Vi gör en så kallad kollisionskontroll för att säkerställa modellen inför bygghandlingarna. I en modell med 3D visualisering är det enkelt att studera de kollisioner som datorn identifierar åt oss. Modellen kan även användas i tidsplanering, kalkylering, inköp och exempelvis kontroll av BBR och tillgänglighets krav.

Exempel: på en 2D ritning ser du inte med ögat om ventilationskanalerna är ritade i samma höjd som håltagningen. I en 3D vy ser du enkelt om håltagningen stämmer överens med kanalerna när du snurrar runt modellen och tittar ur alla vinklar. 

BIM samordning - Kollisionskontroll krock
Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om 3D modell i bygg och förvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av hur ni skulle kunna utveckla er process med 3D modellen?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

3D modell på alla enheter

Högre förståelse på byggplatsen - Entreprenad

I 3D modellen finner vi alla bygghandlingar som används på byggplatsen, här plockar vi enkelt fram ritningarna direkt i vår egen telefon/padda. Det digitala arbetssättet håller alltid alla på byggplatsen uppdaterade med den senaste informationen.

Smartphones är ett ypperligt användningsbart verktyg för att nå 3D modellen, inklusive ritningar. Digitala 3D modeller skapar hög förståelse på arbetsplatsen, risker med ej uppdaterade ritningar elimineras och utskrifter som påverkar miljön minskar.

En digital tvilling - Fastighetsförvaltning

- 3D modell i förvaltning

Med en 3D modell som bas har vi förutsättningarna för att ha kunnat skapat ett oavbrutet informationsflöde igenom alla processer. När vi når förvaltningsskedet kan vi använda samma modell (om en sådan finns) som från byggskedet för att minimera dubbelarbete. Genom att synka fastighetens sensorer till den digitala tvillingen frånvi en levande digital tvilling som kan återge fastighetens hälsa i realtid.  I vårt digitala fastighetssystem kan vi sedan samla allt på samma ställe för att få full kontroll och översikt över vår drift och underhåll, felanmälningar och energioptimering.

Oavsett vart du befinner dig når du snabbt fastighetens status och driftcentrum. Vid extern hantering delar du lätt med dig de uppgifter om fastigheten som är nödvändiga för att lösa problemet. Vi minskar resor till och från fastigheten, optimerar driften och är förbereda på de underhåll som kommer att behöva göras och när.

Läs mer om den digitala tvillingen och en digital förvaltning:

Digital tvilling ventilation
Digitalt fastighetssystem översikt

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter