Säkerhet och visselblåsning

Trygghet är viktigt!

-2Secure

Vi lever i en nu förtiden jäkligt komplex värld där hot och bedrägerier blir allt vanligare. Affärshemligheter stjäls, förfalskade CV gör att viktiga tjänster och positioner infiltreras och cyber-säkerheten sätts dagligen på prov.

Det som ena dagen känns säkert, kan en annan dag bli en potentiell risk. Inte bara för Planör, utan även för enskilda människor, våra viktiga medarbetare och samarbetspartners. Vi arbetar med att skapa platser att längta till, och vi tar detta med oss överallt vi går. Det innebär att det även skall finnas en trygghet överallt vi agerar. Det är ingen hemlighet att de företag som klarar sig bäst, och kan ägna sig åt sin kärnverksamhet på ett säkert och konkurrenskraftigt sätt, är de som hela tiden jobbar med riskhantering som en affärskritisk åtgärd. Som en del lika viktig som HR, Finans eller affärsutveckling.

Därför samarbetar vi med säkerhetsföretaget 2Secure, som förebygger, stödjer och hanterar de säkerhetsutmaningar som Planör kan utsättas för, för att tryggt kunna skapa platser att längta till!

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Planör på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Planörs policy har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas och utreds av en extern aktör.

Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats att längta till!

Så lämnar du en anmälan

Du kan lämna din anmälan via hemsideadressen wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: PLR275för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.

 Visselblåsarpolicy & GDPR

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter