Ombyggnationen av Neonatal

Ett installations-tekniskt avancerat projekt

Vid centrallasarettet i Växjö planeras just nu ombyggnationen av neonatalavdelningen och neonatalmottagningen då det finns behov av större lokaler och lokalanpassning till dagens verksamhet. Projektet befinner sig just nu i projekteringsstadiet där Ellinor Thurbin och Jonathan Bornhager från Planör är projekteringsledare.

”Projektet är installationstekniskt avancerat och ska anpassas efter befintliga system och installationer. För att ge projektet bästa möjliga förutsättningar så har vi tillsammans med projektledare Tommy Ardala beslutat att projektera i 3D” – Jonathan Bornhager, Planör.

Genom att projektera i 3D ökar förståelsen rent visuellt och det går att kvalitetssäkra arbetet på ett säkrare sätt. Med tre dimensioner kan man simultant granska både höjdled och sidled vilket ger en högre korrekthet i planeringen.

”Vi utför löpande BIM-samordning och kollisionskontroller under projekteringens gång för att tidigt identifiera krockar mellan disciplinerna. Det gör att vi får en mer korrekt projektering vilket sparar tid och minskar kostnaderna under entreprenaden” – Ellinor Thurbin, Planör

Projekteringen beräknas vara klar i slutet av 2023 och entreprenaden beräknas börja våren 2024.

Ett tvärsnitt från 3D modellen där installation visualliseras
Ett tvärsnitt från 3D modellen där installation visualliseras
Jonathan Bornhager
Jonathan Bornhager, Planör
Ellinor Thurbin
Ellinor thurbin, Planör

Beställare

Område

Småland - Växjö

Fastighetstyp

Vård och omsorg

Omfattning

Ombyggnad av neonatalavdelning och neonatalmottagning

Tjänster

Projekteringsledare

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter