Miniserie del 2: Vi tjatar inte, vi vill bara höras! Vi ”ska” inte, utan vi kommer att vinna mark med vår digitalisering och 3D-modellen gör det så mycket enklare för oss!

Effektivisering, hållbarhet och precision, våra tre ledord som beskriver detta steg som handen i handsken. Och vi behöver inte sticka under stolen med att detta gör oss konkurrenskraftiga!  Med hjälp av bilderna från skannern från första skedet modellerar vi nu en 3D-modell som ligger till grund för bygget. Hur växer modellen fram och vad innehåller den?

Det är nu under detta skede som modellen arbetas fram i detalj. Vi har grunden från första skedet vilket effektiviserar detta steg något enormt. I bilderna och punktmolnet från skannern finns alla konturer och mått över den befintliga byggnaden. 3D-modellen byggs upp utifrån punktmolnet och vi får fram en A-modell i 3D. Modellen fylls sedan på med information utifrån användningsområde. Installationer, ytskikt och fast inredning är några av de delar vi kan komplettera med.

Varför effektiviserar det arbetet?  

Genom att vi har all information framför oss på datorn kan vi göra mätningar och kontroller där vi sitter. Det som krävts många steg förr kräver nu näst intill bara ett knapptryck. Vi behöver inte åka ut till fastigheten för att mäta, kolla, undersöka sådant vi vill ha svar på under modelleringen. Vi öppnar helt enkelt bara punktmolnet från skannern och mäter direkt i datorn. Det innebär att för att färdigställa en 3D-modell behöver vi bara åka ut till fastigheten en gång och det är när skannern läser av platsen.

Vad leder det till för fler effekter?

Det effektiviserar inte bara vår tid och vårt projekt. Det är även mer skonsamt mot miljön, färre mätningar på plats bidrar till minskat utsläpp. Vi sparar även in på material som t ex papper då allt sker digitalt från skanning på plats till modellen där information kan hämtas via en dator eller telefon.

Vem har nytta av den digitala 3D-modellen?

3D-modellen är användbar i alla steg i byggprocessen och för många involverade. En 3D-modell är till nytta så länge fastigheten byggs, förvaltas, renoveras och till dess att den rivs. Vilket innebär att det är en livslång investering. Fram till och med projekteringen används 3D-modellen framförallt av arkitekter, projektörer och beställare. I senare skeden är det entreprenörer och förvaltare som drar stora nyttor av att arbeta vidare med 3D-modellen.

Vad kan vi få ut av modellen?

Låt det digitala göra jobbet! En färdigställd 3D-modell innehåller all information om fastigheten, ritningar, material, värden, och mått kan hämtas ur modellen. Allt samlas på ett ställe och kan nås med ett enkelt knapptryck. Mått som inte är utskrivna går enkelt att mäta med två punkter direkt på skärmen.

I nästa steg kan vi från 3D-modellen få ut mängdlistor, kalkyler och tidplaner.
Stay Tuned! Mer om detta i nästa avsnitt!

 

#planördigitaliserar

Lämna en kommentar