Miniserie del 1: Ja vi skryter om vår 3D scanner och vi kommer inte att sluta, den effektiviserar vårt arbete något enormt. Fler afterworktimmar åt oss!

Digitaliseringen är inte bara ett faktum, den är helt jäkla fantastisk. Den hjälper oss att spara enormt mycket tid och resurser och vi ska inte tala om den pricksäkerhet som den mänskliga faktorn aldrig kan uppnå 100%.

Vår digitala tjänst är extremt användbar för både fastighetsägare, arkitekter, byggarbetare, ja för hela ledet i byggprocessen. Vår process används hela vägen från idé till drift, det innebär att den digitala produkten aldrig ligger och blir gammal och dammig för fastighetsägaren. Denna teknik använder vi när vi jobbar med allt ifrån nyproduktion och ombyggnation till underhåll och drift.

Men vad är det som är så fantastiskt? Kom till saken! Jo det är våra kära kollegor RTC360 och modelleringsverktyget Revit och ArchiCad! RTC360 är den snabbaste 3D laserscannern på marknaden idag och Revit/ArchiCad ett välutvecklat CAD-verktyg. Och ja vi höjer dem till skyarna och ni kommer nu förstå varför.

Vid ombyggnad och underhåll används scannern i det första skedet på plats för att läsa av ytorna i byggnaden. Scannern som läser av i 360 grader placeras ut på flera ställen för att täcka alla ytor. Alla avläsningspunkter skapar sedan ett så kallat punktmoln, en karta med alla punkter. Varje punkt innehåller GPS koordinater och konturer med exakta mått. Scanningen kan kompletteras med drönare för att få med taket av byggnaderna.

Efter att en byggnad scannats skapar vi utifrån punktmolnet en 3D-modell med hjälp av CAD-programmen, i första skedet är modellen väldigt grundlig vilket innefattar en schematisk design av byggnaden. Nu har vi grunden och byggnadens alla mått, det gör att vi i nästa steg kan lägga in all information digitalt i modellen vilket gör att vi inte behöver åka tillbaka för att kontrollera, mäta osv. I modellen samlar vi all information som är av vikt för projektet, i modellen kan sedan entreprenörer, fastighetsägare, tekniska förvaltare etc. ta reda på allt de behöver för att utföra deras arbeten. Behöver du veta ett specifikt mått? Gå in och mät direkt i modellen och få fram den verkliga siffran.

När vi pratar om nyproduktioner så använder vi såklart inte scannern i första skedet. Men nästkommande steg med att skapa 3D-modeller är detsamma men då är det istället beställarens önskemål som ligger till grund för utformningen.

Det här är bara första skedet, här har vi satt upp en grund men detaljerna och arbetssättet kommer i våra nästa steg. Låter det intressant redan nu? Vänta bara tills ni får höra fortsättningen!

Lämna en kommentar