Men arkitektur avser också allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön

Affärsområde arkitektur inom Planörfamiljen

Arkitektur och projektering är en del av byggprocessen som i sin tur är en helhetsbild av hur uppförandet av en byggnad/anläggning går till och består av 4 olika skeden. Dessa fyra skeden presenteras nedan.

Affärsområde arkitektur inom Planörfamiljen

Arkitektur och projektering är en del av byggprocessen som i sin tur är en helhetsbild av hur uppförandet av en byggnad/anläggning går till och består av 4 olika skeden. Dessa fyra skeden presenteras nedan.

  • Förstudie (Behovsutredning)
  • Projektering (Produktbestämning)
  • Produktion (Produktframtagning)
  • Förvaltning (Produktanvändning)

Vad är arkitektur?

Arkitektur är byggnader och konstruktioner, gestaltade och uppförda objekt som står/skall stå länge.

Men arkitektur avser också allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Samt att arkitektur är läran om formgivning av i första hand byggnader.

Planör skall styra så att skapande, planerande och ekonomi går hand i hand.

Vi skall marknadsföra oss genom bland annat sociala medier, i det dagliga samtalet med våra uppdragsgivare och vi skall aktivt söka nya kunder så att det alltid ligger några ”coming up” i pipelinen.

Vi skall ta ett ställningstagande kring hur långt vi skall disponera våra resurser i själva projekterandet. Vi har bred kompetens inom kontoren, vi har erforderliga program och fysiska hjälpmedel att genomföra uppdragen. (scanner, drönare m.m.)

Om det krävs skall vi kunna gå ända in i mål, när det gäller projektering. Dvs från skisser, bygglov till arbetshandlingar.

På bordet har vi nu en skola i Eslöv som skall byggas om. Här tar vi , i dagsläget, fram ett FFU för en totalentreprenad.

Vid pennan,

Mikael, Planör AB

0730-75 97 29

 

Lämna en kommentar