McDonalds Finland

- Sparar 250.000kr/år på bara kopieringskostnader

I samarbete med Granlund Manager

Ökad transparans och kvalité av underhållsarbete

Restaurangkedjan McDonald’s Finland använder ett molnbaserat fastighetssystem, Granlund Manager, för underhållsledning i alla sina restauranger. Systemet kan stödja effektiviteten hos kedjan genom att öka transparensen och kvaliteten på underhållet. Det bidrar också till tids- och kostnadsbesparingar.

All väsentlig infromation på 1 ställe

För 5 år sedan började McDonald's i Finland började använda Granlund manager för underhållsledning .

”Vi bestämde oss för att Granlund Manager passar oss bäst för våra krav av många anledningar.
En av dem var att all väsentlig information finns på ett ställe och då lättillgänglig för alla som behöver. Denna funktion är oerhört värdefullt för oss”, säger Restaurant Support Manager, Marko Sokka.

Numera använder McDonald’s Finland Granlund manager för fler ändamål som planering, reparation och underhåll. Förutom en kalender för planerat underhåll för restaurangpersonalen, finns även användarguider för restaurangutrustning och detaljerad information om restaurangfastigheter i systemet.

Tillförlitlig realtidsinformation

"Vi rengör, underhåller och reparerar all vår utrustning och lokaler själva. Alla våra anställda kan göra detta dagligen, varje vecka  och månadsvis enligt instruktionerna.” förklarar Sokka.

När kedjan ville byta från papperskalender till en digital version valde de Granlund Manager som verktyg. Det har effektiviserat verksamhet genom att öka transparensen och kvaliteten på underhåll och genom att underlätta rapportering.

”Tidigare var informationen bara tillgänglig i pappersform. För fem år sedan ville vi byta till den digitala världen. Nu kan vi även, utöver underhållskalendern, hitta underhållsguider, bruksanvisningar för utrustning och fastighetsinformation om restaurangerna i systemet. Detta sparar oss mycket tid, och samtidigt kan vi vara säkra på att informationen i systemet är uppdaterat, säger Sokka.

Mer tid för kundservice

Utöver de ovannämnda förmånerna relaterat till insynen och kvaliteten på information, har arbetssättet med molnbaserade systemet bidragit till  tids- och kostnadsbesparingar.

"Det har underlättat arbetet och gjort det möjligt för oss att fokusera mer på att betjäna både internt och externa kunder. Ett exempel är att vi sparar cirka 150 arbetstimmar per år och enbart i kopieringskostnader kan vi att spara ungefär 250.000 kr varje år”, säger Sokka.

”Det faktum att våra partners använder samma system har också gjort livet mycket lättare för oss. På så sätt talar vi alla samma språk”, förklarar Sokka, och belyser de andra fördelarna med systemet.

Samordning av underhållsguider har också blivit ett inslag i byggnadsprojekten så att det material som designers tillhandahåller görs tillgängligt för restaurangen och underhållsföretagen senare.

Ett veckoverktyg över hela linjen

Inledningsvis ägnades några månader åt att samla in utvecklingsidéer och kommentarer för att säkerställa att systemet skulle tjäna kedjan så bra som möjligt. När systemet hade finjusterats och gjorts optimalt för kedjans behov utbildade Granlund sin fältorganisation som i sin tur utbildade alla företagare och restaurangchefer som slutligen utbildade användarna.

”Jag var involverad i projektet som fältchef och fick testa systemet. Systemet gjorde ett positivt intryck på mig, det var fantastiskt att kunna gå bort från pappersversionen. Återkopplingen från restaurang- och skiftchefer var lika positiva, och erfarenheterna var lika över hela linjen efter utbildningen avslutats. Faktum är att systemet har blivit ett veckoverktyg överallt.” rapporterar Sokka.

McDonalds Finland

Fakta McDonalds Finland
Antal restauranger: 65st
Antalet anställda: ca 2600st

Svordomar

  • Behövde ett verktyg för  att hantera hela underhållet i förvaltningen
  • Informationen var endast tillgänglig via pappersform, och företaget ville byta till den digitala världen
  • Underhållskalendern, underhållsguider, användarguider för utrustning och samt information om restaurangers egendom fanns i olika system
  • Samordning av underhållsguide behövdes

Lösningen

  • Underhållsinstruktioner implementerades enligt McDonalds företagsguidebok i systemet.
  • Underhållsplanen genomförd för kök och byggnadssystem i systemet.
  • Personalen i restaurangen bekräftar kökets systemunderhåll i systemet = full transparens
  • Besparingar i papperskopiering = 250.000kr + 150 timmars tid/år
Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om en digital fastighetsförvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av Digital fastighetsförvaltning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

I samarbete med

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om en digital fastighetsförvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av Digital fastighetsförvaltning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter