Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023

EU-kommissionen fattade i mars 2022 beslutet att gradvis fasa ut lysrör som innehåller kvicksilver. Detta förbud innebär en betydande vinst för både miljön och energieffektiviteten och är en av åtgärderna för att ersätta och begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Förutom att lysrören innehåller kvicksilver, är de även mindre energieffektiva jämfört med LED-lysrör och andra LED-alternativ, men tyvärr har beslutet passerat många i branschen obemärkt förbi.

Halvera elförbrukningen

Sedan 2006 har användningen av kvicksilver successivt fasats ut i olika produkter, men lysrör har varit undantaget med hopp om att energieffektiva alternativ skulle utvecklas. Nu finns det många kvicksilverfria och effektiva LED-produkter på marknaden som gör det möjligt att genomföra bytet. Genom att byta till LED-belysning kan man nästintill halvera elförbrukningen för belysning i lokalen.

Genom att använda smart styrning, anpassad till verksamheten och användarna, kan man spara ytterligare 20-40 procent. Dessutom minskar kostnaden för underhåll i framtiden med bra belysning som har lång livslängd. Bara i Sverige kommer energibesparingen att vara minst 2-3 TWh per år, denna besparing motsvarar en ungefär energiförbrukningen av 200 000 villor under ett år.

När blir detta aktuellt?

Från och med den 24 februari är import och försäljning av de så kallade kompaktlysrören förbjudna, och den 24 augusti förbjuds även de traditionella raka lysrören som innehåller kvicksilver. Det finns cirka 20 miljoner lysrörsarmaturer i Sverige, och alla kommer inte vara kompatibla med de nya LED-lysrören. Utfasningen kommer att ske succesivt och inom fem år kommer i princip allt som sålts under de senaste 20 åren behöva bytas ut vilket kommer att vara en gigantisk utmaning.

Lampor med kvicksilver kommer finnas kvar för begränsad användning

Det finns lampor som innehåller kvicksilver som kommer att finnas kvar fram till att det finns effektivare lampor utan kvicksilver som kan ersätta dessa. Det är till exempel lampor som är anpassade för att fungera i lättantändliga miljöer. Ett annat exempel är metallhalogenlampor som används i gatubelysning som också kommer finnas kvar tills vidare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *